Suora verkkolähetys kertoo, millainen on hyvä kuntoutussuunnitelma


Miten kuntoutussuunnitelma kannattaa tehdä, jotta siitä on mahdollisimman paljon hyötyä potilaalle? Katso suora verkkolähetys keskiviikkona 1.11. klo 8. Kerromme myös, milloin potilas kannattaa ohjata ammatilliseen kuntoutusselvitykseen.

Vuorossa on kolmas lähetys neliosaisesta Kuntoutuslive-verkkolähetysten sarjasta. Olga Gassenin haastateltavina ovat tällä kertaa suunnittelijat Riikka Peltonen ja Marjaana Pajunen Kelasta sekä lastenneurologi Helena Mäenpää HUS:sta ja palvelupäällikkö Outi Ripatti Vervestä.

Lähetykset on suunnattu erityisesti lääkäreille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka etsivät asiakkaalleen parhaiten sopivaa kuntoutusmuotoa.

Linkki suoraan verkkolähetykseen ja aiempien lähetysten tallenteet ovat Kelan verkkosivuilla osoitteessa www.kela.fi/kuntoutuslive.

Kuntoutussuunnitelma tehdään kuntoutujaa kuunnellen


Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutussuunnitelma on potilaan, hoitavan lääkärin ja tarpeen mukaisen moniammatillisen tiimin yhteistyössä tekemä arvio kuntoutuksen tarpeesta.

Kuntoutussuunnitelma laaditaan aina julkisessa terveydenhuollossa. Hyvin tehty kuntoutumissuunnitelma auttaa seuraamaan kuntoutuksen vaikutusta. Se ohjaa kuntoutuksen toteutusta ja välittää tietoa siitä, mitä tehdään. Kun kuntoutussuunnitelma on tehty hyvin, kuntoutus on oikea-aikaista ja vaikuttuvaa.

Kuntoutussuunnitelman laatimisesta on tehty selkeä ohje, joka on verkossa osoitteessa http://www.kela.fi/kuntoutumissuunnitelman-laatiminen.

Ammatillinen kuntoutusselvitys on väylä ammatillisen kuntoutuksen palveluihin


Ammatillinen kuntoutusselvitys voi olla paikallaan, jos kuntoutujan työ- tai opiskelukyky on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi ja kuntoutuja tarvitsee tukea kuntoutuksen mahdollisuuksien ja kokonaistilanteen selvittämiseen.

Kuntoutusselvityksen tavoitteena on tunnistaa ja arvioida kuntoutujan työ- tai opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on tukea kuntoutujan työelämässä jatkamista, työelämään palaamista tai sinne siirtymistä. Lisätietoa ammatillisesta kuntoutuksesta on verkossa osoitteessa http://www.kela.fi/ammatillinen-kuntoutusselvitys.

Aiempien verkkolähetysten 6.9. ja 4.10. teemat: