Tartuntatautipäivärahan hakemusmäärät edelleen suuria

Koronatilanteen helpottuminen ei vielä näy tartuntatautipäivärahahakemusten määrissä. Elo-syyskuussa hakemuksia saapui Kelaan päivässä keskimäärin 579. Hakemusten käsittelyaika on noin 3 viikkoa.

Elo-syyskuussa Kelaan tuli keskimäärin 579 tartuntatautipäivärahahakemusta päivässä. Vuotta aiemmin päivittäinen määrä oli noin 82. Suurista määristä huolimatta hakemukset käsitellään tavoiteajassa, joka on tartuntatautipäivärahassa 3 viikkoa. Käsittely ruuhkautui hetkellisesti kuluneena kesänä, jolloin päätöstä saattoi joutua odottamaan jopa kuukauden. 

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Jos Kela joutuu pyytämään lisäselvityksiä, käsittelyaika saattaa pidentyä 3 viikon tavoiteajasta. Yleisimmin puuttuvia liitteitä ovat tartuntatautilääkärin päätös karanteenista tai eristämisestä sekä työnantajan selvitys ansionmenetyksestä karanteenin tai eristämisen aikana.  

Hylkäävien päätösten osuus on kasvanut

Osa tartuntatautipäivärahahakemuksista joudutaan hylkäämään. Yleisin syy hylkäämiseen on liitteiden puuttuminen. Toiseksi yleisin syy on, että asiakkaalle ei ole tullut ansionmenetystä tai tiedot ansionmenetyksestä ovat puutteelliset.

Tammi-heinäkuussa 2021 ratkaistuista hakemuksista hylättiin kokonaan 16 %. Elokuussa vastaava luku oli 22 %.

Koronapandemian aikana ratkaistuista tartuntatautipäivärahahakemuksista hieman alle 4 % on saapunut Kelaan myöhässä. Kela ei maksa tartuntatautipäivärahaa ilman erityisen painavaa syytä ajalta, jolta hakemus on myöhästynyt. Tartuntatautipäivärahan takautuva hakuaika on 2 kuukautta.

Kustannukset moninkertaistuvat viime vuoteen verrattuna

Vuonna 2020 Kela maksoi tartuntatautipäivärahaa noin 27 milj. euroa, mikä on kaikkien aikojen suurin määrä.

Tämän vuoden elokuun loppuun mennessä Kela on maksanut tartuntatautipäivärahaa noin 83 milj. euroa. Koska hakemusmäärät ovat pysyneet suurina, kokonaiskustannukset tulevat nousemaan viime vuoden ennätykseen verrattuna moninkertaisiksi.

Tiedotetta päivitetty 4.10. klo 15.30. Tiedotteeseen korjattu saapuneiden hakemusten lukumäärät.

Lue lisää: