Tiedot asiakkaan tuloista voi tarkistaa Kelan etuustietopalvelusta


Kelan viranomaislinja voi ruuhkautua alkuvuonna, kun kunnista tulee paljon kyselyjä. Kuntien sosiaalityöntekijät saavat tiedot asiakkaan tuloista helposti ja nopeasti Kelan etuustietopalvelu Kelmusta.

Kelmussa sosiaalitoimen työntekijät voivat katsella Kelan etuuksien vireilläolo-, ratkaisu- ja maksutietoja esimerkiksi asiakasmaksun määräämistä varten. Palvelun kautta voidaan myös rekisteröidä maksuvaatimuksia Kelan etuuksiin.

Sosiaalitoimen työntekijät näkevät samat tiedot kuin Kelan työntekijät.

Kelmussa on tiedot kaikista lakisääteisistä työeläkkeistä. Palvelussa ei ole tietoja sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutukseen perustuvista eläkkeistä ja korvauksista eikä vapaaehtoisista eläkkeistä. Ne voi tarkistaa Kelasta lähettämällä soittopyynnön sähköpostiin tulotietokyselyt@kela.fi.

Suosittelemme pyytämään kerralla vähintään 10 asiakkaan tulotietoja.

Vuosittaiset vapaaehtoisten eläkkeiden tarkistukset eivät ole tarpeellisia, jos asiakkaalle ei ole aiemmin maksettu niitä tai jos esimerkiksi asiakkaan perhesuhteissa ei ole tapahtunut muutoksia.

Muualla kuin Suomessa maksettavien eläkkeiden määrä täytyy tarkistaa asiakkaalta tai ulkomaan eläkelaitoksesta.

Kannattaa varmistaa, että asiakasmaksupäätöksiä tekevillä on riittävät oikeudet Kelmun käyttöön. Tarvittavat oikeudet voi pyytää oman organisaation pääkäyttäjältä.

Kela ohjaa tarvittaessa Kelmun käytössä ja auttaa käyttöoikeuksien saamisessa.

Lue lisää:

Sosiaalitoimen etuustietopalvelu Kelmu

Lisätietoja:

Kela, Asiakkuuspalvelujen tulosyksikkö
ryhmäpäällikkö Kaija Kotisaari
palvelupäällikkö Tero Piiparinen
etunimi.sukunimi@kela.fi