Tiedote oppilaitoksille: Koronavirus ja opintoetuudet

1 Pitääkö ilmoittaa koulumatkassa tapahtuvista muutoksista

Oppilaitoksen ei tarvitse lähettää Kelaan valvontailmoitusta, kun koulumatkatukea saavan opiskelijan koulussakäynti keskeytyy koronaviruksen vuoksi ajalle 18.3.-13.4.2020. Jos oppilaitoksessa on jo päätetty, että koulu on suljettuna tätä pidemmän ajan, pyydämme ilmoittamaan siitä sähköpostilla osoitteeseen opintoetuudet@kela.fi. Ilmoita, mihin saakka koulu on tämänhetkisen tiedon perusteella suljettuna.

Kela informoi opiskelijoita mahdollisesta ilmoitusvelvollisuudesta verkkosivuilla osoitteessa www.kela.fi/korona.

Maaliskuun koulukuljetuksen perusteella maksettavat koulumatkatuet voidaan laskuttaa normaalisti koko kuukauden ajalta, vaikka kulkeminen oppilaitoksiin keskeytyi 18.3.2020. Jos opiskelijat palaavat kouluun ja koulumatkoja on keskeytyksen jälkeen 14.4.2020 alkaen, voidaan huhtikuukin laskuttaa normaalisti koko kuukauden ajalta. Jos koulu pysyy suljettuna nyt ilmoitettua ajankohtaa pidemmän ajan, opiskelijalla pitää olla 18 koulumatkatukeen oikeuttavaan aikaan kuuluvaa päivää, jotta koulumatkatukea voidaan kyseiseltä kuukaudelta laskuttaa.

2 Pitääkö ilmoittaa asuntolan sulkemisesta

Oppilaitoksen ei tarvitse lähettää Kelaan valvontailmoitusta, jos opintotukea saava opiskelija muuttaa pois oppilaitoksen asuntolasta ajalle 18.3.-13.4.2020. Jos oppilaitoksessa on jo päätetty, että asuntola on suljettuna tätä pidemmän ajan, pyydämme ilmoittamaan siitä sähköpostilla osoitteeseen opintoetuudet@kela.fi. Ilmoita, mihin saakka asuntola on tämänhetkisen tiedon perusteella suljettuna.

3 Pitääkö ilmoittaa opiskelussa tapahtuvista muutoksista

Jos opiskelija siirtyy etäopetukseen, opintotuen maksaminen voi jatkua normaalisti. Muutoksesta ei tarvitse ilmoittaa Kelaan.

Vaikka opiskelu keskeytyisi koronaviruksen vuoksi tilapäisesti, siitäkään ei tarvitse ilmoittaa Kelaan. Opintotuen maksaminen voi jatkua normaalisti.

4 Pitääkö ilmoittaa vaihto-opinnoissa tapahtuvista muutoksista

Jos opiskelijan ulkomaan opiskelujakso keskeytyy tai peruuntuu, opiskelijan pitää ilmoittaa muutoksesta opintotuen muutosilmoituksella. Ilmoituksen voi tehdä asiointipalvelussa viestillä tai opintotuen muutosilmoituksella tai paperilomakkeella OT 15.

5 Opintojen edistyminen

Koronaviruksesta johtuva karanteeni tai koulun sulkeminen on hyväksyttävä syy sille, että opinnot hidastuvat. Oppilaitoksen ei tarvitse lähettää Kelaan valvontailmoitusta opintojen riittämättömästä edistymisestä, jos opintosuoritusten vähäisyys johtuu koronaviruksesta.

6 Muita ajankohtaisia asioita

Perumme oppilaitosinfon lukioille (2.4.2020). Seuraamme tilannetta ja myös muiden oppilaitosinfojen peruminen on mahdollista. Ilmoitamme erikseen, miten informoimme oppilaitoksia ajankohtaista asioista keväällä 2020.

Seuraa yhteistyökumppaneiden tiedotusta verkkosivuillamme osoitteessa www.kela.fi/yhteistyokumppanit-korona

Tiedotetta päivitetty 20.3.2020. klo 12:30 kohtaa 1 päivitetty, kohta 2 kokonaan uusi lisäys.