Työkykyneuvojalta tukea työhön paluuseen

Kelan työkykyneuvoja ottaa yhteyttä, jos asiakkaan sairauspäivärahakausi pitkittyy tai sairausjaksot alkavat toistua.

Työkykyneuvonta on Kelan uusi palvelu, joka käynnistyy tammikuusta alkaen vähitellen koko maassa. Tehtävään koulutetut työkykyneuvojat tarjoavat sairauspäivärahaa saaville ja kuntoutusta tarvitseville asiakkaille yksilöllisiä ratkaisuja työhön paluun tueksi.

Työkykyneuvoja ottaa yhteyttä asiakkaaseen, jonka työkyvyttömyys uhkaa pitkittyä tai jolla on useita toistuvia työkyvyttömyysjaksoja. Työkykyneuvojan asiakkaisiin kuuluvat myös ammattikouluttamattomat nuoret ja työttömät työnhakijat, joiden sairauspäiväraha on hylätty lääketieteellisistä syistä sekä henkilöt, jotka ovat saaneet hylkäävän päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä ja hakevat sairauspäivärahaa.

Yksilöllinen suunnitelma

Työkykyneuvoja kartoittaa asiakkaan kokonaistilanteen haastattelussa ja antaa tietoa Kelan eri etuuksista, kuten ammatillisesta tai muusta kuntoutuksesta sekä osasairauspäivärahasta. Neuvoja myös ohjaa asiakkaan tarvittaessa muiden palvelujen piiriin. Asiakkaalle voidaan tehdä yhdessä eri asiantuntijoiden kanssa yksilöllinen työhön paluuta tukeva suunnitelma.

Työkykyneuvoja tekee tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kuten sosiaali- ja terveydenhuollon, TE-toimistojen, työeläkevakuutuslaitosten ja kuntoutuksen järjestäjien kanssa. Yhteistyöllä pyritään siihen, että asiakkaan palvelu olisi mahdollisimman joustavaa ja tukisi hänen paluutaan työelämään.

Työkykyneuvontaan on erikoistunut 54 asiantuntijaa. He palvelevat asiakkaita Kelan vakuutuspiireissä eri puolilla maata.

Lisätietoja asiakkaalle:

www.kela.fi/takaisintyohon

Katso piirrosvideo: Työkykyneuvoja auttaa

Lisätietoja yhteistyökumppaneille:

www.kela.fi/tyokyky