Työterveyshuollon korvausasiointiin uudet Suomi.fi-valtuuskoodit

Työterveyshuollon asiointipalvelu on ottanut Suomi.fi-tunnistuksen käyttöön 14.12.2019. Palvelun käyttäjät tarvitsevat palveluun Suomi.fi-valtuudet, jotka kannattaa antaa heti, kun se on mahdollista.

Yksityiset yritykset voivat antaa Suomi.fi-valtuuksia Työterveyshuollon korvausten asiointipalvelun käyttäjille jo nyt, kun taas muille organisaatiotyypeille se tulee mahdolliseksi vuoden 2020 puolella.

Alkuvaiheessa palvelua voi käyttää Suomi.fi-tunnistuksella, vaikka valtuuksia ei vielä olisikaan annettu, koska Suomi.fin Valtuudet-palvelu tunnistaa voimassaolevat Katso-valtuudet. Tämän tilapäisen ominaisuuden ansiosta esimerkiksi julkishallinnon toimijat ja yhdistykset voivat jatkaa palvelun käyttöä, vaikka ne eivät vielä pysty antamaan Suomi.fi-valtuuksia palvelun käyttäjille.

Yritykset voivat jo antaa valtuuksia

Yrityksessä Suomi.fi-valtuuden voi antaa

  • kaupparekisteriin merkitty yrityksen toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen 
  • kaupparekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yritystä yksin
  • kaupparekisteriin tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) merkitty yksityinen elinkeinonharjoittaja
  • henkilö, jolle joku edellä mainituista on antanut oikeuden valtuuttaa toisia henkilöitä yrityksen puolesta (valtuutusoikeus).

Julkishallinnolle, järjestöille, yhdistyksille ja seurakunnille mahdollisuus antaa Suomi.fi-valtuuksia avautuu vuonna 2020 sitä mukaa, kun Digi- ja väestötietovirasto (aiemmin Väestörekisterikeskus) ottaa käyttöön tarvittavat virkailijatoiminnot, jotka mahdollistavat valtuutusoikeiden rekisteröinnin virkailija-avusteisesti.

Kelassa toivotaan, että organisaatiot, jotka pystyvät Suomi.fi-valtuuksia myöntämään, siirtyisivät käyttämään niitä viimeistään silloin, kun tilikauden 2019 korvausten hakeminen on ajankohtaista. Näin palvelun toimivuus on turvattu myös tulevien hakemusten osalta.

Lisätietoja