Uusi valmennus auttaa yli 55-vuotiaita työllistymään

55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojektissa kokeillaan ja kehitetään uutta kuntoutuspalvelua työllistymisen tueksi. Palvelun nimi on 55 Plus -valmennus.  Valmennukseen hakemiseksi asiakas ei tarvitse lääkärinlausuntoa.

55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojekti käynnistyi 1.4.2021. Sen tavoitteena on kehittää palvelu, joka tukee pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työelämään palaamista. Projektissa kokeillaan uutta 55 Plus ‑valmennusta, joka toteutetaan yhteistyössä Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilun ja Oulun seudun PALO-hankkeen kanssa 1.9.2021–30.6.2022.

Valmennuksen kokeiluun liittyy arviointitutkimus, jonka toteuttaa Hämeen ammattikorkeakoulu. Valmennuksesta saatujen kokemusten ja arviointitutkimuksen tulosten perusteella arvioidaan, tuleeko valmennuksesta pysyvä Kelan järjestämä palvelu.

Valmennus tapahtuu avoimilla työmarkkinoilla

Valmennuskokeilun kumppanien eli Oulun seudun PALO-hankkeen ja Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilun ammattihenkilöt ohjaavat asiakkaat 55 Plus -valmennukseen toimintakyvyn arvioinnin perusteella. Asiakas ei tarvitse lääkärinlausuntoa päästäkseen valmennukseen.

Valmennuksen aikana asiakas työskentelee avoimien työmarkkinoiden työpaikalla enintään 100 päivän ajan. Asiakas saa tuekseen valmentajan, joka auttaa häntä työllistymisessä ja työskentelyssä. Työskentelyn lisäksi valmennus sisältää enintään 15 tapaamista työpaikalla tai muussa asiakkaan ja valmentajan sopimassa ympäristössä. Valmennus kestää 4–6 kuukautta.

Yhteistyökumppaneiksi haetaan nyt työnantajia, jotka voivat tarjota työtä valmennuksessa mukana oleville noin 5 kuukauden ajaksi.

– Kumppanuus tarjoaa työnantajalle mahdollisuuden edistää työllisyyttä ja saada siihen konkreettista tukea valmentajalta. Valmentaja auttaa työnantajaa ja koko työyhteisöä esimerkiksi asiakkaalle soveltuvien työtehtävien räätälöinnissä, taloudellisten tukien hakemisessa ja asiakkaan kiinnittymisessä työyhteisöön. Kumppanuus on hyvä tapa osoittaa yhteiskuntavastuuta ja vahvistaa työpaikan monimuotoisuutta, kertoo projektipäällikkö Johanna Rouvinen.

Aloitusseminaari elokuussa

55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojektin aloitusseminaari järjestetään verkkoseminaarina 11.8. klo 9.30–12.15.

Seminaariin ilmoittautuminen ja ohjelma:  55–64 -vuotiaiden kuntoutuksen kehittämisprojektin aloitusseminaari (lyyti.fi).

Lue lisää: Projektin esittely kela.fissa