Vuoden 2020 muutokset työnantajan Kela-asioinnissa

Vuonna 2020 Kela hyödyntää työnantajien tulorekisteriin ilmoittamia palkkatietoja päivärahojen ja muiden etuuksien perusteena ja kaikki työnantajien asiointipalvelujen käyttäjät tarvitsevat Suomi.fi-valtuudet Katso-roolien tilalle. Päivärahojen määräytymisperusteet, työterveyshuollon korvaukset ja KIILA-kuntoutus uudistuvat.

Suomi.fi tulee kaikkiin verkkoasiointipalveluihin vuonna 2020

Työnantajien verkkoasiointipalveluista työterveyshuollon korvausten ja KIILA-kurssien asiointipalvelut ovat jo siirtyneet Suomi.fi-tunnistautumiseen. Työnantajan asiointipalvelussa Katso-tunnistautuminen kuitenkin jatkuu syyskuulle 2020 saakka, koska kaikki organisaatiotyypit eivät vielä pysty antamaan Suomi.fi-valtuuksia.

Vuoden 2020 aikana kaikkien työnantajien on annettava asiointipalvelujen käytössä tarvittavat valtuudet Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. Yrityksen nimenkirjoittaja ja elinkeinonharjoittaja pystyvät jo nyt antamaan Suomi.fi-valtuuksia työnantajien palveluihin. Julkishallinto, seurakunnat, yhdistykset, säätiöt ja ulkomaiset yritykset pääsevät antamaan valtuuksia vuoden 2020 kuluessa.

Työterveyshuollon korvausten ja KIILA-kurssien asiointipalvelujen Suomi.fi-tunnistautumisen käyttöönotossa ilmeni joitakin ongelmia, joita Kela selvittää Väestörekisterikeskuksen kanssa. Ongelmien pitäisi pääosin olla ratkaistu 8.1.2020.

Työterveyshuollon korvausneuvontaan uusi puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Työterveyshuollon korvausneuvontaan on vuoden 2020 alusta suomeksi yksi puhelinnumero ja sähköpostiosoite.  Ruotsiksi on oma palvelunumeronsa.

Suomenkielinen puhelinpalvelu p. 020 634 4907 (ma klo 12–16 ja ti–pe klo 9–12)

Ruotsinkielinen puhelinpalvelu p. 020 634 4908 (ma–pe klo 9–11)

Sähköpostiosoite tyoterveyshuolto@kela.fi

Sairaus- ja vanhempainpäivärahan sekä kuntoutusrahan määrä perustuu vuosituloon

Päivärahojen määrät lasketaan 1.1.2020 ja sen jälkeen alkaville päivärahakausille vuositulon mukaan.  Vuosituloon lasketaan mukaan palkkatulot, ulkomaan työstä sovittu vakuutuspalkka, YEL- ja MYEL-työtulo sekä tietyt etuudet ja ansionmenetyskorvaukset. Palkkatiedot Kela saa työnantajien tulorekisteri-ilmoituksista.

Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, jossa palkanmaksukuukausi ratkaisee. Vuositulon tarkastelujakson ja päivärahakauden alkamisen väliin jää yksi kuukausi. Esimerkiksi maaliskuussa 2020 alkavaan päivärahan perusteena käytetään tulot ajalta 1.2.2019–31.1.2020.

Poikkeuksen muodostavat tammikuussa 2020 alkavat päivärahat, joiden vuositulo lasketaan etuusoikeutta tai työkyvyttömyyttä välittömästi edeltävien 12 kalenterikuukauden eli tuloista eli ajalta 1.1.–31.12.2019.

Joissakin erityistilanteissa päiväraha voidaan vuodesta 2020 alkaen laskea tarkastelujakson 3 viimeisen kalenterikuukauden perustella. Vuonna 2020 alkaville päivärahakausille ei enää voi hakea päivärahaa 6 kuukauden palkan perusteella.

Työfysioterapeutin vastaanotto voidaan korvata myös ilman lähetettä

1.1.2020 alkaen Kela voi korvata työntekijän käynnin työfysioterapeutilla myös silloin, kun tämä hakeutuu vastaanotolle ilman lähetettä. Korvaaminen edellyttää, että työnantaja ja työterveyshuollon palveluntuottaja ovat sopineet työfysioterapeuttien suoravastaanotosta. Suoravastaanoton toteuttaminen ja sisältö pitää olla kirjattuna työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Työterveyshuollon korvaukset uudistuvat

Työnantajan järjestämän työterveyshuollon korvaukset painottuvat ehkäisevään toimintaan tilikaudesta 2020 alkaen.

Jatkossa Kela korvaa ensisijaisesti työterveyshuollon ehkäisevää toimintaa (korvausluokka I), jonka kustannuksista voidaan korvata 60 %.  Sairaanhoidon kustannuksia Kela korvaa enintään 40 % työterveyshuollon kustannusten yhteisestä enimmäismäärästä.  Sairaanhoidon kustannusten korvausprosentti eli 50 % pysyy ennallaan.

Korvausjärjestelmän uudistuksen yhteydessä myös työnantajan korvaushakemuslomake (SV 98 TTH) uudistuu.

Suomessa työskentelevän sosiaaliturvan ansioraja nousee

Ulkomailta Suomeen tuleva työntekijä voi saada Kelan maksamia etuuksia, jos hän ansaitsee vähintään 723,69 e/kk (696,60 e/kk vuonna 2019). Tuloraja vastaa työttömyysturvan peruspäivärahan kuukausimäärää. Kelan etuuksia voi saada niiltä kuukausilta, joilta tuloraja ylittyy.

KIILA-kuntoutus uudistuu vuoden 2020 alusta

Ammatillinen KIILA-kuntoutus uudistuu vuoden 2020 alusta. Työnantajat ovat voineet hakea uudistuneita kursseja työpaikoille marraskuusta alkaen. Yksittäinen työntekijä voi myös hakea ryhmämuotoista KIILA-yksilökuntoutusta omaehtoisesti tai työterveyshuollon tai esimiehen suosituksesta.

Jatkossa kurssia hakenut työnantaja pääsee pian hakemuksen jättämisen jälkeen suunnittelemaan työpaikan KIILA-kuntoutuskurssia suoraan valitsemansa palveluntarjoajan kanssa.

Työterveyshuolto ja esimies voivat ehdottaa yksittäiselle työntekijälle hakeutumista ryhmämuotoiseen KIILA-yksilöpalveluun.

Ulkomaisen työvoiman sosiaaliturvan ansioraja nousee

Ulkomailta Suomeen tuleva työntekijä voi saada Kelan maksamia etuuksia, jos hän ansaitsee vähintään 723,69 e/kk (696,60 e/kk vuonna 2019). Tuloraja vastaa työttömyysturvan peruspäivärahan kuukausimäärää. Kelan etuuksia voi saada niiltä kuukausilta, joilta tuloraja ylittyy.

Sairausvakuutusmaksut suurenevat vuonna 2020

Vuonna 2020 työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,34 % maksettavista palkoista (0,77 % vuonna 2019).

Vuonna 2020 palkansaajien päivärahamaksu on 1,18 % bruttopalkasta (1,54 % vuonna 2019). YEL- yrittäjillä päivärahamaksu on 1,33 %, josta yrittäjän lisärahoitusosuus on 0,15 prosenttiyksikköä (1,77 % vuonna 2019). Jos palkkatulon ja yrittäjän työtulon yhteismäärä jää alle 14 574 euron, päivärahamaksua ei makseta ollenkaan.

Palkka- ja yrittäjätulosta sairaanhoitomaksu on 0,68 % vuonna 2020. (Sairaanhoitomaksua ei peritty lainkaan vuosina 2017–2019). Eläke- ja etuustuloista perittävä sairaanhoitomaksu on 1,65 % (1,61 % vuonna 2019). Sairaanhoitomaksu sisältyy ennakonpidätykseen.

Lisätietoja

Työnantajat:

Henkilöasiakkaat: