Yrittäjän työterveyshuollon tilitysmenettely laajenee yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille


Vuoden 2018 alusta yrittäjä voi saada omista työterveyshuollon kustannuksistaan suorakorvauksen myös yksityiseltä terveydenhuollon palveluntuottajalta. Se edellyttää, että palveluntuottaja on tehnyt Kelan kanssa sopimuksen tilitysmenettelystä. Palveluntuottajille järjestetään asiasta infotilaisuus syyskuussa.

Tilitysmenettelyn kautta yrittäjä voi saada työterveyshuollon korvauksen suorakorvauksena. Suorakorvaus on ollut jo pitkään käytössä julkisen terveydenhuollon palveluntuottajilla. Yksityisiä työterveyshuoltopalveluja käyttävät yrittäjät ovat puolestaan joutuneet aina hakemaan korvauksen Kelasta jälkikäteen.

Ensi vuoden alusta alkaen tilitysmenettelyyn liittyvät työterveyshuollon yksityiset palveluntuottajat voivat hakea korvausta yrittäjien puolesta, jolloin yrittäjä maksaa työterveyshuollossa asioidessaan vain hänelle kuuluvan omavastuuosuuden. Muutoksen tavoitteena on lisätä yrittäjien halukkuutta järjestää itselleen työterveyshuolto sekä lisätä yrittäjien työkykyä ja työhyvinvointia.

Useammalle yrittäjälle työterveyshuoltoa

– Uudistus on yrittäjille helpotus. Toivomme sen kannustavan myös yksinyrittäjiä järjestämään itselleen työterveyshuoltopalveluja. Toimiva työterveyshuolto on merkittävä osatekijä yrittäjän hyvinvoinnissa. Se voi auttaa ehkäisemään työstä johtuvia terveysriskejä ja -haittoja sekä edistämään työ- ja toimintakykyä, painottaa ryhmäpäällikkö Susanna Bruun Kelasta.

– Toivomme, että yksityiset palveluntuottajat kiinnostuvat tilitysmenettelystä ja se kannustaa nykyistä useampia yrittäjiä järjestämään itselleen työterveyshuollon. Syksyllä yrittäjät saattavat jo alkaa tiedustella mahdollisuutta suorakorvaukseen omalta työterveyshuollon palveluntuottajaltaan.

Tietoa työterveyshuollon palveluntuottajille 5.9.2017

Kela järjestää 5.9.2017 klo 13.00–14.30 webinaarin, jossa yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille kerrotaan mm. sopimusmenettelystä yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajan ja Kelan välillä sekä yrittäjälomakkeiden muutoksista.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen päättyy 28.8.2017. Lue lisää ja ilmoittaudu>

Lue lisää