2000-luvun alku oli lapsiperheille suotuisaa aikaa


Kelan tutkimuksen julkaisema Laulu 573 566 perheestä -kirja käsittelee lapsiperheiden hyvinvointia, niiden kohtaamia haasteita ja perhepolitiikan onnistumista 2000-luvulla.

– 2000-luvun alku oli edeltävään vuosikymmeneen verrattuna monella tavalla lapsiperheille suotuisaa aikaa, sanoo Kelan johtava tutkija Anita Haataja.

– Syntyvyys lisääntyi, ja uusia perheitä perustettiin aiempaa enemmän. Yksinhuoltajien osuus vakiintui noin viidennekseen lapsiperheistä. Erityisesti äitien työllisyystilanne parani.

Vanhempainpäivärahojen uudistusten ansiosta yhä useampi vanhempi alkoi saada ansiopäivärahaa vähimmäispäivärahan sijaan. Uudistukset ovat myös vähentäneet perhevapaista työnantajille koituvia kustannuksia.

Joka viides isä ei pidä perhevapaata

Suomen 2000-luvun perhepolitiikka on pyrkinyt kehittämään perhevapaita sekä edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa. Erityisesti huomiota ovat saaneet isien oikeudet.

– Jokainen isien oikeuksia parantanut uudistus on lisännyt isien vapaiden käyttöä. Silti uudistusten jälkeenkään viidennes isistä ei pitänyt lainkaan perhevapaata, Haataja sanoo.

Perhevapaiden epätasainen jako on yksi merkittävä syy sille, että naisten työeläkkeet ovat miehiä alhaisempia. 2000-luvulla on menty parempaan suuntaan, sillä perhevapaan ajalta karttuu aiempaa enemmän eläkettä. Silti perhevapaajaksot pienentävät tulevaa kuukausieläkettä.

Suomalaisten asenteet tukevat sekä perhevapaiden että ansiotyön nykyistä tasaisempaa jakamista äidin ja isän välillä. Naisten ja miesten asenteissa on kuitenkin suuret erot, ja tasa-arvoa kannatetaan meillä vähemmän kuin Ruotsissa.

Työttöminä olleet käyttävät enemmän kotihoidon tukea

Kirja osoittaa myös, että kiisteltyä lasten kotihoidon tukea käyttävät erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevat vanhemmat, jotka ovat kokeneet työttömyyttä ennen lapsen syntymää. Työttömyys lyhentää vanhempien työuria enemmän kuin kotihoidon tuki – myös äideillä.

Laulu 573 566 perheestä – Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla -kirja käsittelee myös lastenhoitoratkaisuja sekä lapsiperheiden kohtaamia vaikeita elämäntilanteita, kuten eroja, yksinhuoltajuutta ja omaishoitoa.

Kirjan artikkelit perustuvat poikkeuksellisen laajaan rekisteriaineistoon, joka edustaa 50–60 prosenttia kaikista vuosina 1999–2009 synnyttäneistä äideistä ja heidän perheistään. Lisäksi artikkelit hyödyntävät kyselyaineistoja.

Julkaisu: Haataja A, Airio I, Saarikallio-Torp M ja Valaste M.
Laulu 573 566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla. Helsinki: Kela, Teemakirja 15, 2016. ISBN 978-952-284-003-5 (nid.), ISBN 978-952-284-004-2 (pdf).
Hinta: 35 euroa.


Tilaukset: julkaisut@kela.fi