Ammatilliseen kuntoutukseen osallistuneiden työkyky koheni ja työllisyys kasvoi

Kuntoutujien työkyky koheni kuntoutuksen aikana ja työllisyys kasvoi kuntoutuksen jälkeen erityisesti ammatillisten kuntoutuspalvelujen asiakkailla, selviää kuntoutuksen hyötyjä esittelevästä raportista.

Tutkimuksessa kerättiin tietoa työ- ja toimintakyvyn muutoksesta ja kuntoutuksen tavoitteiden toteutumisesta asiakkailta, jotka olivat päättäneet kuntoutuksensa vuonna 2017. Asiakkaiden lisäksi myös palveluntuottajilta kysyttiin arvioita kuntoutuksen oikea-aikaisuudesta ja sen tuottamasta hyödystä.

Tulosten mukaan työ- tai opiskelukykynsä vähintään hyväksi arvioineiden kuntoutujien osuus kasvoi kuntoutuksen aikana. Myös niiden osuus kasvoi, jotka uskoivat melko varmasti pystyvänsä kahden vuoden kuluttua työskentelemään koulutustaan ja kokemustaan vastaavassa työssä tai selviämään työssä ja opiskelussa. Elämänlaatunsa vähintään hyväksi kokeneiden osuus kasvoi kuntoutuksen aikana, ja elämänlaadun eri ulottuvuuksien, kuten fyysisen toimintakyvyn, koettiin myös parantuneen.

Kuntoutuksen tavoitteet toteutuivat hyvin

Kuntoutuksen tavoitteet toteutuivat vähintään odotetusti yli puolella kuntoutujista. Tutkimuksessa todettiin, että kuntoutuksen tavoitteiden toteutuminen voi vaikuttaa siihen, millaiseksi kuntoutuja kokee työkykynsä ja uskooko hän jaksavansa työelämässä.

Kuntoutujien työ- ja eläketilanteen muutosta tarkasteltiin vertaamalla rekisteritietojen avulla kuntoutusta edeltävän vuoden tilannetta kuntoutuksen jälkeiseen vuoteen. Tarkastelu toi esiin, että erityisesti ammatillisten kuntoutuspalvelujen asiakkailla työssä tai opiskelemassa olevien osuus kasvoi.

Kuntoutuksen hyödyn arvioinnin raportti perustuu Kelan säännölliseen ja laajaan tiedonkeruuseen asiakkailta, palveluntuottajilta ja eri rekistereistä. Raportin tarkoituksena on tuottaa uusia arvioita Kelan järjestämän kuntoutuksen hyödyistä ja muista vaikutuksista.

Lue lisää