Asiantuntijoilta suositus lasten ja nuorten mielenterveyskuntoutukseen ohjaamisen käytännöistä

Kelan ja terveydenhuollon asiantuntijat ovat laatineet suosituksen, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa lasten ja nuorten ohjaamista mielenterveyshäiriöiden kuntoutukseen. Suosituksessa kuvataan Kelan järjestämiä mielenterveyshäiriöiden kuntoutuspalveluita lapsille ja nuorille. Suositus on suunnattu lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden kuntoutusta suunnitteleville, toteuttaville ja siitä vastaaville tahoille.

Asiantuntijaryhmän tekemässä suosituksessa kuvataan lasten ja nuorten mielenterveyskuntoutuksen työnjako terveydenhuollon ja Kelan välillä. Lisäksi suosituksessa esitellään, miten eri-ikäisten lasten ja nuorten toimintakykyä voi arvioida. Suosituksessa kuvataan kuntoutustavan valintaa ja korostetaan kuntoutumisen seurannan tärkeyttä.

– Menetelmien valinnassa on huomioitava hyvät kuntoutuskäytännöt ja se, millaista näyttöä menetelmien vaikuttavuudesta on esimerkiksi Käypä hoito -suosituksissa ja tutkimusjulkaisuissa, sanoo asiantuntijaryhmässä mukana ollut Tiina Suomela-Markkanen Kelasta.

Suosituksessa kuvataan Kelan järjestämiä mielenterveyshäiriöiden kuntoutuspalveluita lapsille ja nuorille sekä niiden myöntämisedellytykset.

Suosituksessa kerrotaan, millainen on hyvä kuntoutuksen suunnittelua edeltävä lasten- ja nuortenpsykiatrinen arvio. Tavoitteena on yhdenvertaistaa lasten ja nuorten toimintakyvyn arviointia sekä kuntoutukseen ohjaamista ja sen järjestämistä. Kun kuntoutussuunnitelmassa on tarpeelliset tiedot, Kela voi antaa kuntoutuspäätöksen nopeammin.

Suositus:

Ebeling Hanna, Haapala Eija, Mattila Marja-Leena, Suomela-Markkanen Tiina, Suominen Inkeri (toim.). Lasten ja nuorten mielenterveyskuntoutus. Terveydenhuollon ja Kelan yhteistyötä