Brexitillä joitain vaikutuksia Kelan etuuksiin

Suomessa vuosia asuneiden ja työskennelleiden Ison-Britannian kansalaisten sosiaaliturva ei muutu merkittävästi, vaikka Brexit tapahtuisi ilman sopimusta. Kelan etuuksien saamisen varmistamiseksi on kuitenkin tärkeää noudattaa Maahanmuuttoviraston ohjeita. Kela seuraa erovalmisteluja ja kertoo vaikutuksista tarkemmin, kun lisätietoja on saatavilla.

Iso-Britannian ero EU:sta voi vaikuttaa Kelan etuuksiin joissakin tilanteissa, joista ei ole sovittu erityisjärjestelyin Ison-Britannian ja EU:n välillä tai säädetty Suomen lainsäädännössä. Tällöin tilannetta arvioidaan kuin se olisi sopimukseton. Tilanne tarkentuu Brexit-neuvottelujen edetessä, ja Kela kertoo lisää, kun tietoja on saatavilla.

Jos ero tapahtuu ilman erityisjärjestelyjä, ei Ison-Britannian ja EU-maiden välillä liikkuviin henkilöihin sovelleta enää vapaata liikkuvuutta ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevia EU-säännöksiä. Näin ollen etuuksien maksu Ison-Britannian ja Suomen välillä liikkuville ei enää perustu EU-säännöksiin eli velvoite maksaa etuuksia maasta toiseen poistuu. Joidenkin etuuksien maksu voi kuitenkin jatkua kansallisen lain perusteella.

Kun EU:n sosiaaliturvalainsäädännön soveltaminen päättyy, loppuu myös esimerkiksi eurooppalaisen sairaanhoitokortin, A1-todistuksen ja muiden EU-lomakkeiden käyttö Ison-Britannian ja EU-maiden välillä, jollei muusta järjestelystä päästä sopuun.

Sosiaaliturva ei riipu kansalaisuudesta

Oikeus Kelan etuuksiin ei perustu kansalaisuuteen, vaan Suomessa asumiseen tai työskentelyyn. Kelan etuuksien yhtenä edellytyksenä on yleensä kuitenkin laillinen oleskelu Suomessa, joten maahanmuuttoviranomaisten ohjeiden noudattaminen on tärkeää. Maahanmuuttovirasto suosittelee, että Suomessa asuvat Ison-Britannian kansalaiset rekisteröivät oleskeluoikeutensa Suomessa.

Kelan etuuksien saaminen edellyttää laillisen Suomessa oleskelun lisäksi yleensä sitä, että henkilö joko on Suomessa työskentelyn vähimmäisedellytykset täyttävässä työssä tai asuu vakinaisesti Suomessa. Lähtökohta siis on, että Suomessa vakinaisesti asuvat tai riittävästi työskentelevät Ison-Britannian kansalaiset kuuluvat edelleen Suomen sosiaaliturvan piiriin eikä heidän oikeudessaan etuuksiin tapahdu muutosta. Sopimuksettomassa tilanteessa oikeus esimerkiksi julkiseen sairaanhoitoon tai lasten kotihoidon tukeen perustuu sen sijaan kotikuntaan. Lisätietoja kotikuntaoikeudesta saa maistraatilta. Yksittäisten etuuksien tilanne on kuitenkin osin tarkentumatta. Kela tiedottaa niistä lisää myöhemmin.

Kela kertoo asiakkailleen muutoksista

Jos Suomesta Isoon-Britanniaan lähtenyt on saanut Kelasta päätöksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta, jatkuu päätöksen mukainen sosiaaliturvaan kuuluminen yleensä ennallaan. Näissäkin tilanteissa Brexit voi kuitenkin vaikuttaa yksittäisten etuuksien maksamiseen.

Jos etuuden maksu muuttuu tai lakkaa tai jos sairaanhoidon kustannusvastuussa tai sen perusteissa tapahtuu muutoksia, Kela lähettää asiakkailleen päätöksen. Kela on yhteydessä asiakkaaseen myös, jos se tarvitsee lisätietoja päätöksen tarkistamista varten.

Kelan asiakaspalvelu

Kelan kansainvälisten asioiden palvelunumero on avoinna klo 9–16 (Suomen aikaa) numerossa 020 634 0200 (suomeksi) ja 020 634 0300 (ruotsiksi). Englanniksi palvelua saa molemmilta linjoilta.

Kysy Kelasta -palstan Kysy kansainvälisistä asioista -osion on tarkoitus aueta 18.2.2019. Palstaa ei ole toimitettu erikseen englanniksi, vaan ainoastaan ruotsiksi ja suomeksi, mutta sekä suomen- että ruotsinkielisellä palstalla vastataan myös englanniksi.

Lisätietoja