Digitukea kartoitetaan – vastaa kyselyyn 7.12. mennessä

Väestörekisterikeskus kehittää yhteistyössä valtionvarainministeriön kanssa valtakunnallista digituen toimintamallia. Tavoitteena on varmistaa tasalaatuinen digituki eri puolilla Suomea.

Nyt käynnissä on digituen saatavuuden ja vaikutusten kartoitus 5 alueella: Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Uudellamaalla. Näillä alueilla on käynnissä digituen alueellisen koordinaation kokeiluja.

Digituen saatavuutta ja vaikutuksia kartoitetaan digituen antajille ja saajille tarkoitetulla verkkokyselyllä. Kyselyllä kerätään tietoa digituen laadusta ja siitä, miten digituen tarjonta vastaa paikalliseen tarpeeseen. Tulosten avulla on tarkoitus kehittää digitukea eri alueilla. Kyselyn ovat laatineet yhteistyössä Työterveyslaitoksen, Väestörekisterikeskuksen sekä alueen digituen pilottien edustajat.

Kysely on tarkoitus tehdä uudelleen keväällä ja syksyllä 2019. Saamenkielinen kysely on tulossa joulukuussa 2018.

Vastaa kyselyyn 7.12. mennessä.

Lue lisää