Elatustuki ja elatusapu tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaisesti

Elatustuen ja elatusavun määrät nousevat 0,57 prosentilla ensi vuoden alussa. Muutos perustuu elinkustannusindeksin nousuun.  

Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka nousee 1.1.2018 alkaen 0,57 prosenttia. Täysimääräinen elatustuki on ensi vuoden alusta jokaisesta lapsesta 156,39 euroa kuukaudessa. Nyt täysi tuki on 155,50 euroa kuukaudessa, joten nousua tulee 0,89 euroa kuukaudessa.

Kela muuttaa maksussa olevia elatustukia automaattisesti. Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään.

Indeksi suurentaa myös elatusapua, jota elatusvelvollinen maksaa lapsestaan. Elatusvelvollisen tulee maksaa 0,57 prosentilla korotettua elatusapua tammikuusta alkaen. Jos Kela maksaa lapsesta elatustukea, Kela ilmoittaa uuden elatusavun määrän kirjeellä elatusvelvolliselle.

Myös elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat. Maksuvapautuksen voi saada, jos elatusvelvollisen tulot ovat enintään 1103,43 euroa kuukaudessa. Tulorajaa korotetaan 275,86 eurolla jokaisesta elatusvelvollisen alaikäisestä lapsesta. Korotus ei kuitenkaan koske lapsia, joille on myönnetty elatustuki.  

Lisätietoja: