äiriöstä johtuen Kelmun toiminnassa saattaa esiintyä hitautta. Oletushakuajan lyhentäminen voi nopeuttaa toimeentulotukitietojen hakua.