Hallitus esittää muutoksia työttömyysturvaan – hae työttömyysturvaa toistaiseksi nykyisten ohjeiden mukaan

Palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturvaan on tulossa määräaikaisia muutoksia. Hallitus esittää muutoksia koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen talous- ja työllisyystilanteen vuoksi. Työttömyysturvaa haetaan toistaiseksi nykyisten ohjeiden mukaan.

Esitetyt työttömyysturvan muutokset parantavat työttömyysturvan tasoa ja ehtoja. Yrittäjät pääsevät työttömyysturvan piiriin myös helpommin. Kaikki muutosten yksityiskohdat eivät vielä ole selvillä, mutta niistä tiedotetaan mahdollisimman pian.

Lomautetut, työttömäksi jääneet ja sivutoimiset yrittäjät voivat tällä hetkellä hakea työttömyysturvaa olemassa olevien ohjeiden mukaan. Jos asiakas kuuluu työttömyyskassaan, hän hakee ansiopäivärahaa kassasta. Jos asiakas ei kuulu kassaan, hän voi hakea peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kelasta. 

Päätoimiset yrittäjät voivat hakea työttömyysetuutta takautuvasti, kun ohjeet tarkentuvat.

Hallituksen esittämät työttömyysturvan muutokset:

  • Työttömyysturvan 5 omavastuupäivää poistetaan. Työttömyysturvaa voi saada heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien.
  • Työttömyysturvan enimmäisaika ei kulu lomautusten aikana.
  • Työttömyysturvan työssäoloehtoa lyhennetään väliaikaisesti nykyisestä 26 viikosta 13 viikkoon. Lyhennetty työssäoloehto koskee työsuhteita, jotka ovat alkaneet 1.1.2020 tai sen jälkeen.

Yrittäjien oikeus työttömyysturvaan laajenee

Yrittäjät pääsevät jatkossa työttömyysturvan piiriin helpommin yritysmuodosta riippumatta. Poikkeustilanteessa yritystoiminta voidaan tulkita sivutoimiseksi nykyistä matalammin kriteerein. Sivutoiminen yrittäjä saa oikeuden työttömyysturvaan. Päätoimista yritystoimintaa ei myöskään tarvitse poikkeustilanteessa lakkauttaa, jotta voi saada työttömyysturvaa.

Työttömyysetuutta on haettava ennen toimeentulotukeen turvautumista

Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, ja sen määrään vaikuttavat kaikki asiakkaan ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varat. Tuloiksi lasketaan myös muut sosiaalietuudet. Perustoimeentulotukea ennen pitää selvittää oikeus esimerkiksi työttömyysturvaan, asumisen tukiin, vanhempainpäivärahoihin ja sairauspäivärahaan.

Muutoksista tulossa tarkempia ohjeita

Muutoksia valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä. Niihin voi tulla vielä muutoksia. Kela selvittää, miten uudistukset viedään käytäntöön. Kela ohjeistaa ja tiedottaa uudistuksista mahdollisimman pian.

Lisätietoja asiakkaille