Hoitopalkkiolla suuri merkitys työikäisille omaishoitajille


Palkkiojärjestelmä ei huomioi omaishoitajien erilaisia elämäntilanteita.

Omaishoitajista 43 % on työikäisiä (18–62-vuotiaita). Heistä useampi saa Kelan etuuksia ja harvempi palkkatuloja kuin muussa samankaltaisessa väestössä.

– Työikäisille omaishoitajille hoitopalkkiolla on suuri taloudellinen merkitys. Omaishoitajien erilaisuus ja hoitosuhteen kesto pitäisikin huomioida nykyistä paremmin palkkioiden määrissä ja kuntien palveluissa, sanoo tutkimusprofessori Hennamari Mikkola Kelasta.

Kelan rekisteritutkimus vuodelta 2014 osoittaa, että joka neljännellä omaishoitajalla virallinen hoitosuhde oli kestänyt vähintään 9 vuotta. Erityisesti miespuolisten omaishoitajien tulotaso on laskenut, ja he ovat pienituloisempia kuin naispuoliset omaishoitajat. Omaishoitajana toimiminen työiässä voi merkitä myös pienempää eläkettä, selviää Kelan ja Kevan tutkimuksesta.

– Tällä hetkellä omaishoidon palkkio on korvaus hoitajan tekemästä työstä. On syytä pohtia, pitäisikö työikäisille omaishoitajille korvata nykyistä paremmin menetettyjä palkkatuloja, sanoo apulaisprofessori Laura Kalliomaa-Puha Tampereen yliopistosta.

Kela tukee omaishoitoperheitä vammaisetuuksilla ja kuntoutuksella

Kelan tutkimuksella on käytössään koko Oulun sosiaali- ja terveystoimialaa koskeva aineisto vuodelta 2013. Sen perustella pystyttiin ensimmäistä kertaa tutkimaan omaishoidettavien tilannetta rekisteriaineistojen perusteella.

– Omaishoidossa olevat saavat usein Kelan vammaisetuuksia. Esimerkiksi Oulussa vuonna 2013 omaishoidossa olleista lapsista ja nuorista yli 90 % sai vammaisetuutta. Myös Kelan kuntoutus oli heille keskeinen palvelumuoto: lapsista kaksi kolmesta ja 16–25-vuotiaista nuorista yli 40 % osallistui Kelan järjestämään kuntoutukseen, kertoo erikoistutkija Sari Kehusmaa Kelasta.

Kela järjestää omaishoitajille kurssimuotoista kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea eri tavoin omaishoitajien jaksamista. Omaishoitaja voi osallistua kurssille yksin tai hoitamansa omaisen kanssa. Kurssin aikana palveluntuottaja tekee muun muassa kotikäynnin, jonka tarkoitus on tarkastella omaishoitajan kanssa hänen arjessa selviytymistään ja antaa keinoja arjen haasteista selviytymiseen.

Ikääntyneiden IKKU-kurssi tarjoaa tukea omatoimisuuden ja aktiivisuuden lisäämiseen, jotta ikääntynyt voi osallistua arjen tapahtumiin aiempaa paremmin. Lisäksi Kela järjestää erilaisia sairauksia sairastaville ikääntyneille monipuolisia kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja.

Ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja omaishoidon vahvistaminen on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Kela, Ikäinstituutti sekä Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry järjestivät 10.3.2016 Omaishoito tänään ja huomenna -seminaarin, joka kokosi yhteen omaishoitoa koskevia tutkimustuloksia. Seminaari käsitteli myös omaishoitoa monikulttuurisissa perheissä, tehostetun palveluasumisen yleistymistä ja ilman omaishoidon tukea jäävien iäkkäiden omaishoitajien tilannetta.

Lisätietoja verkossa