Aikuisten perusopetuksessa olevat saavat jatkossa opintotukea ja koulumatkatukea

Etuudet voidaan myöntää, jos henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa on vähintään 22 kurssia lukuvuodessa.

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole oppivelvollisuusikäisinä suorittaneet perusopetusta (peruskoulua) tai jotka haluavat suorittaa perusopetuksen oppiaineita, täydentää perusopetuksen tutkintoaan tai korottaa arvosanojaan. Opetusta järjestävät yleensä kansanopistot ja aikuislukiot.

Opintotukilain muutosesityksessä arvioidaan, että opintotuki- ja koulumatkatukioikeuden laajennus edistää erityisesti peruskoulun puutteellisesti suorittaneiden aikuisten hakeutumista jatko-opintoihin ja työmarkkinoille. Aikuisten perusopetusta tarvitsevia oppivelvollisuusiän ylittäneitä arvioidaan olevan noin 5 000.

Lue lisää