Suurin osa kuntoutujista tyytyväisiä sopeutumisvalmennukseen

Kuntoutujat saivat Kelan sopeutumisvalmennuskursseilta etenkin vertaistukea ja tietoa sairaudesta tai vammasta ja sen kanssa toimeen tulemisesta.

Valtaosa Kelan järjestämille sopeutusvalmennuskursseille osallistuneista kokee, että kurssista oli heille erittäin tai melko paljon hyötyä. Näin vastasi välittömästi kurssin päättyessä 92 % aikuisista kuntoutujista ja lasten vanhemmista ja 71 % nuorista, 12–17-vuotiaista kuntoutujista.

– Osallistujat olivat pääosin tyytyväisiä kurssinsa sisältöön ja toteutukseen. He kokivat saaneensa kurssilta erityisesti sairautta ja sen hoitoa koskevaa tietoa sekä vertaistukea, sanoo professori Kristiina Härkäpää Lapin yliopistosta.

Vaikeassa elämäntilanteessa olevat kuntoutujat eivät kuitenkaan kokeneet hyötyneensä kurssista yhtä paljon kuin muut.

– Kunkin osallistujan elämäntilanteeseen on syytä kiinnittää kursseilla nykyistä enemmän huomiota. Kurssit pitää nivoa osaksi yksilöllistä kuntoutusprosessia ja muuta palveluverkostoa. Lisäksi kehitettävää on kursseja koskevassa ennakkotiedossa ja kurssiohjelmien joustavuudessa, Härkäpää sanoo. 

Kurssit auttavat sopeutumaan sairauden tai vamman tuomiin muutoksiin

Sopeutumisvalmennuskurssit auttavat kuntoutujaa ja hänen perhettään sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin muutoksiin. Kela järjestää kursseja lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän perheilleen ja lähiomaisilleen.

Kelan ja Lapin yliopiston tekemä tutkimus arvioi Kelan järjestämän sopeutumisvalmennuksen toteutusta ja merkitystä kuntoutujien, heidän läheistensä sekä palveluntuottajien näkökulmasta.

Kuntoutujat vastasivat kyselyyn ennen kurssia, välittömästi kurssin päättyessä ja puoli vuotta sen jälkeen. Lisäksi osa kuntoutujista osallistui ryhmähaastatteluihin. Palveluntuottajat vastasivat kyselyyn, ja osa osallistui myös ryhmähaastatteluun.

 

Julkaisu