Joustava hoitoraha perheiden käyttöön tammikuusta 2014

Alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmat voivat 1.1.2014 alkaen yhdistää lapsen hoidon ja osa-aikaisen työn aiempaa joustavammin. Alle 30 tunnin työviikon ansioita kompensoidaan joustavalla hoitorahalla.

– Joustavalla hoitorahalla halutaan lisätä työnteon mahdollisuutta pienten lasten vanhemmille. Joustavan hoitorahan avulla vanhempi voi esimerkiksi palata perhevapaalta töihin niin, että hän tekee puolikasta työpäivää. Työjärjestely vaatii kuitenkin aina, että vanhempi sopii asian työnantajansa kanssa, kertoo etuuspäällikkö Suvi Onninen.

Joustava hoitoraha korvaa nykyisen alle 3-vuotiaista maksetun osittaisen hoitorahan. Muutos lisää tuen määrää 62–142 euroa. Osittainen hoitoraha säilyy kuitenkin nykyisellään vanhemmilla, joiden lapset ovat 1. ja 2. luokalla. Osittainen hoitoraha on 97,67 euroa vuonna 2014.

– On arvioitu, että joustava hoitoraha houkuttelee pari tuhatta kotihoidon tuella olevaa vanhempaa siirtymään työelämään osa-aikaisesti. Samaan aikaan muutama sata vanhempaa vaihtanee kokopäivätyön osa-aikaiseen. Joustavalle hoitorahalle siirtyy myös noin 4 600 sellaista alle 3-vuotiaan vanhempaa, jotka aikaisemmin saivat osittaista hoitorahaa, sanoo Onninen.

Hoitorahan määrä työajan mukaan

Hoitorahan määrään vaikuttaa keskimääräinen viikkotyöaika. Kun viikoittainen työaika on enintään 22,5 tuntia tai työaika on enintään 60 % tavanomaisesta, hoitoraha on 240 euroa kuukaudessa. Kun työaika on yli 22,5 tuntia viikossa tai enintään 80 % alan kokopäivätyön työajasta, hoitoraha on 160 euroa kuukaudessa. Yli 30-tuntista työviikkoa tekevä vanhempi ei voi saada joustavaa hoitorahaa.

Jos alle 3-vuotiaan vanhempi saa nyt osittaista hoitorahaa, Kela muuttaa hänen tukensa automaattisesti 160 euron joustavaksi hoitorahaksi. Jos vanhempien työaika on enintään 22,5 tuntia viikossa, he voivat antaa Kelalle selvityksen työajastaan ja saada korkeamman hoitorahan.

Joustavaa hoitorahaa voivat saada työntekijät, yrittäjät ja maatalousyrittäjät sekä apurahansaajat, joilla on MYEL-vakuutus. Se voidaan maksaa isälle tai äidille tai molemmille, jos vanhemmat työskentelevät eri aikoina. Joustavaan hoitorahaan on oikeus myös adoptiovanhemmilla sekä vanhemmilla, jotka eivät asu lapsen kanssa samassa osoitteessa.