Kelan hallitus edellyttää välityskeskuksilta ripeitä toimia Kelan korvaamien taksimatkojen puutteiden korjaamisessa

Hallitus on kuullut Kelan johdon ajankohtaiskatsauksen Kela-taksien tilanteesta kokouksessaan 30.8.

Kelan korvaamia taksimatkoja järjestetään keskimäärin 250 000 kuukaudessa. Yli 98 % kyydeistä järjestyy tälläkin hetkellä moitteettomasti alueesta riippuen. Joidenkin alueiden välityskeskuksilla on kuitenkin ollut ongelmia matkojen järjestämisessä kesän aikana ja on edelleen. Kela onkin saanut paljon palautetta Kela-takseihin liittyen.

Kela on joutunut ottamaan jatkuvaan seurantaan osan välityskeskuksista ja käymään neuvotteluja tilanteen korjaamiseksi. Osalle välityskeskuksista on reklamoitu ja asetettu sakkoja.

– Tärkeintä on, että asiakas saa hänelle kuuluvan kyydin sovitulla tavalla. Tilanteen korjaamiseksi on tehty paljon, mutta se ei vielä riitä, painottaa Kelan hallituksen puheenjohtaja Terttu Savolainen.

Kelan hallitus edellyttääkin välityskeskuksilta ja niiden hallituksilta ripeitä toimia.

– Korjaustoimet eivät ole suoranaisesti Kelan käsissä vaan välityskeskusten vastuulla. Kelan tehtävänä on valvoa, että matkat järjestetään sopimuksen mukaisesti.

Kelan hallitus edellyttää Kelalta edelleen tiivistä seurantaa ja välitöntä puuttumista ongelmiin. Hallitukselle raportoidaan tiiviisti tilanteen kehittymisestä ja korjaustoimien vaikuttavuudesta.

Hallitus päätti myös, että Kela valmistelee tähän mennessä kertyneiden havaintojen perusteella mahdolliset ehdotukset lakien muutostarpeista.

Kelan kilpailuttamat palveluntarjoajat alkoivat välittää Kelan korvaamia taksimatkoja heinäkuun alussa.