Oma väylä -hankkeen kehittämistyötä ja tuloksia esitellään loppuseminaarissa ja uudessa
videossa

Oma väylä -hankkeessa kehitettiin nuorille aikuisille suunnattua yksilö- ja ryhmäkuntoutusmallia vahvistamaan kuntoutujan opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä arjenhallintaa ja sosiaalisia taitoja.

Oma väylä -hanke on yksi neuropsykiatriseen kuntoutuspolkuun liittyvistä Kelan kehittämishankkeista ja osa nuorten yhteiskuntatakuuta. Hanke toteutettiin vuosina 2014–2018.

Hankkeessa kokeiltiin neuropsykiatrisesti oireileville 18–35-vuotiaille aikuisille suunnattua yksilö- ja ryhmäkuntoutusmallia ja kehitettiin motivoinnin menetelmiä, kuntoutuksen arkeen siirtymistä tukevia toimintamalleja sekä ryhmäkuntoutusmallia.

– Kehittämistyön tulokset ovat sovellettavissa myös muiden kuntoutuspalveluiden toteuttamiseen, hankepäällikkö Salli Alanko kertoo.

Video tiivistää palveluntuottajien ja kuntoutujien kokemukset Oma väylä -hankkeesta

Tänään julkaistussa Oma väylä – Motivointia, ryhmäkuntoutusta ja arkea -videossa kuntoutuspalvelun kokeiluun osallistuneet palveluntuottajat kertovat kehittämistyöstä ja kokemuksistaan Kelan kehittämishankkeeseen osallistumisesta. Videolla kuullaan myös kuntoutukseen osallistunutta kokemusasiantuntijaa.

 

Oma väylä -hankkeen loppuseminaarissa esitellään kehittämistyötä ja tuloksia

Tiistaina 4.12.2018 klo 12–16 järjestettävässä Oma väylä -hankkeen loppuseminaarissa esitellään hankkeen kehittämistyötä ja tuloksia palveluntuottajien ja tutkimuksen näkökulmasta sekä kuullaan psykiatrian erikoislääkäri Elina Santin näkemyksiä terveydenhuollon mahdollisuuksista nuorten aikuisten neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa.

Seminaari järjestetään Kelan päätalon auditoriossa, osoitteessa Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Seminaariin osallistuminen on maksutonta. Auditorioon mahtuu 80 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Loppuseminaariin voi osallistua myös verkon välityksellä, ja keskusteluun voi osallistua Twitterissä aihetunnisteella #omaväyläseminaari.

Oma väylä -hankkeen päättyessä julkaistaan Oma väylä -hankkeen arviointitutkimusten loppuraportti Kelan Tutkimuksia-sarjassa ja Oma väylä -kuntoutuksen palveluntuottajien kehittämistyön tuloksia Kelan Kuntoutusta kehittämässä -sarjassa.

Lisätietoa