Uudet Työterveyshuolto-sivut palvelevat
työnantajia entistä paremmin

Työnantajan kela.fi-sivuilla on julkaistu uudistetut Työterveyshuolto-sivut, jotka käsittelevät työterveyshuollon korvauksia. Uudistetuilta sivuilta löytyvät työnantajalle korvattavan työterveyshuollon tärkeimmät palaset selkeästi esitettynä.

Uutta Työterveyshuolto-sivuilla on pikaopas, joka auttaa työnantajaa hahmottamaan etenkin lakisääteisen työterveyshuollon kokonaisuuden. Työterveyshuolto-sivujen etusivulla julkaistavat ajankohtaistiedotteet auttavat pysymään ajan tasalla muutoksista.

Uudistuksen tausta

Työnantajien sivuston uudistus alkoi työterveyshuoltoa ja sen korvauksia käsittelevistä sivuista. Syksyn kuluessa uudistetaan myös kuntoutukseen  sairauspoissaoloihin ja perhevapaisiin liittyvät työnantajasivut.

Uudistus pohjautuu analyysiin, jossa kartoitettiin työnantajien tarpeita. Lisäksi työnantajien edustajat saivat osallistua ja antaa palautetta Facebookissa sivuston ideointi- ja tekoprosessin aikana.

Yli 1,8 miljoonaa henkilöä työterveyshuollon piirissä

Työterveyshuollon piirissä on yli 1,8 miljoonaa työntekijää ja yrittäjää. Kela korvaa työnantajalle, yrittäjälle ja muulle omaa työtään tekevälle työterveyshuollon kustannuksista noin puolet, ja loput kustannukset yritys voi vähentää verotuksessa.

Työterveyshuolto tähtää työntekijöiden terveyden ja työolojen kehittämiseen ja tukee henkilön työkykyisyyttä koko työuran ajan. Tarkoituksena on ehkäistä työkykyongelmien syntymistä. Lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi työnantaja voi osana työterveyshuoltoa järjestää työntekijöilleen yleislääkäritasoisen sairaanhoidon palvelut, joita Kela myös korvaa.

Korvausta voi hakea verkossa

Työnantaja hakee korvausta työterveyshuollon kustannuksista Kelasta tilikausittain jälkikäteen. Korvauksen hakeminen sujuu helpoimmin, kun työterveyshuollon palveluntuottaja lähettää Kelaan hakemuksen esitiedot verkossa. Työnantaja tarkistaa esitiedot ja täydentää ne hakemukseksi omilla tiedoillaan. Paperihakemuksia lähetetään kuitenkin edelleen paljon. Tänä vuonna 12 % hakemuksista tehtiin sähköisesti, joskin osuus on kasvussa. Viime vuonna vain 8 %  hakemuksista tuli Kelaan sähköisesti.

Lisätietoja