Kelalta puuttuu 200 työnantajan tilinumerotiedot

Kela on pidemmän aikaa kehottanut työnantajaorganisaatioita ilmoittamaan, mille pankkitilille ne haluavat jatkossa maksut Kelasta. Tieto tarvitaan, koska ensi viikosta (viikko 41) alkaen Kelan maksuille voi olla vain yksi tilinumero Y-tunnusta kohti.

Suurimmalla osalla työnantajista tilinumero on kunnossa. Tilinumero puuttuu kuitenkin edelleen noin 20 kunnalta ja kuntayhtymältä sekä 150 osakeyhtiöltä, jotka hakevat etuuksia säännöllisesti.

Kela ei enää 6.10.2018 jälkeen pysty käsittelemään sellaisten työnantajien hakemuksia, jotka ovat ilmoittaneet hakemuksissaan eri tilinumeroita. Tällöin hakemusten käsittely voi viivästyä.

Kela tarvitsee tilinumeron myös työnantajilta, jotka hakevat päivärahoja 6.10. jälkeen ensimmäistä kertaa yli vuoteen. Tilinumero ilmoitetaan Työnantajan asiointipalvelussa tai uudella lomakkeella Y 122. 

Yhteen tilinumeroon siirtyminen liittyy 1.1.2019 käyttöön otettavaan tulorekisteriin, jonka kautta työnantajat voivat jatkossa hakea Kelan etuuksia.

Kelan asiakkaina on ollut viimeisten 12 kuukauden aikana noin 28 000 eri Y-tunnuksellista työnantajaa, joten enemmistöllä tilinumerotieto on kunnossa.

Lisätietoja: