Kela tekee uuden lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnan – pääjohtaja aloitti selvityksen kilpailutuksen kehittämisestä

Kela aloittaa välittömästi lasten ja nuorten fysioterapiaan ja toimintaterapiaan liittyvän uuden hankinnan valmistelun. Tavoitteena on avata uusi hankinta joulukuun aikana. Nykyinen hankinta jatkuu suunnitellusti.

Uutta hankintaa varten Kela käynnistää markkinavuoropuhelun, jossa kuullaan sekä asiakkaiden että palveluntarjoajien edustajia. Vuoropuhelun tehtävä on auttaa määrittelemään hankinnan sisältö ja siltä vaadittava laatu nykyistä paremmin. Samassa yhteydessä käydään läpi fysioterapian ja toimintaterapian ohella myös muita terapioita.

– Haluamme näin varmistaa, että lapset ja nuoret saavat varmasti tarvitsemansa laadukkaat ja vaikuttavat palvelut, sanoo johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Hankintojen ja kilpailutuksen prosessit selvitetään

Lisäksi Kelan pääjohtajan Elli Aaltosen tilaama selvitys kuntouksen ja hankintojen prosesseista alkoi tänään asiantuntijoiden kuulemisella.

Alkaneessa selvityksessä tarkastellaan hankintojen kilpailutuksen prosessien kehittämistä ja mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita. Työn tarve nousi esille viime viikolla vammaisten tulkkauspalveluun liittyvän markkinaoikeuden ratkaisun myötä.

Selvitys valmistuu maaliskuun alkuun mennessä. Työtä johtaa muutosjohtaja Tomi Ståhl.
Kela tiedottaa asiasta lisää marraskuun aikana.

Korjattu täydentävä hankinta muotoon uusi hankinta 5.11.2018