Digikärjellä Kelan johtoon

Digitalisaatio-osaaminen Kelan johdossa vahvistuu Nina Nissilän avulla.

Nina Nissilä siirtyi ripeällä tahdilla IT- ja kehittämispalveluiden johtajan paikalta Kelan johtoon Mikael Forssin seuraajaksi. Nissilä aloittaa johtajan tehtävässä 1.2.2019. Tasavallan presidentti vahvisti nimityksen tänään.

Tehtävien vaihtoa Nissilä perustelee pragmaattisilla syillä.

”Minulla oli varsin kattava ja intensiivinen perehdytysvaihe Kelan toimintaan jo ennen johtajatoimen alkamista. Kela tuntuu minulle omalta työpaikalta, ja haluan kantaa korteni kekoon sen menestyksen eteen. Siksi haluan myös edistää digitalisaation kehitystä ja siihen liittyvää toimintakulttuurin muutosta niin paljon kuin mahdollista. Myös Mikaelin seuraajalta haluttiin vahva digitalisaatiopainotus, ja se ratkaisi sen, että hain paikkaa”, Nina Nissilä kertoo.

Nykyinen ja tuleva tekniikka käyttöön

Nissilällä on pitkä käytännön kokemus digitalisaatiosta. Hän on ollut IT-alan johtotehtävissä muun muassa Tiedolla, CGI:llä ja Ilmarisessa. Kelaan Nissilä tuli Valtiokonttorista, D9-digitiimin johtajan paikalta. Kela on ollut digitaalinen jo ainakin 60 vuotta.

Mikä tällä saralla muuttuu eniten lähitulevaisuudessa?

”Nyt digitalisaatiossa on kysymys siitä, miten hyödynnämme uusia teknologioita toimintaamme parhaiten tukevalla tavalla. Rutiininomaisia käsittelytehtäviä pitää automatisoida, jotta asiantuntijoidemme työpanosta voi käyttää asiakkaidemme kohtaamiseen. ”

Nissilän mukaan tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta teknologian kehityksestä pitää pysyä kartalla.

”Tutkimme uusien teknologioiden, kuten tekoälyn ja lohkoketjuteknologian, mahdollisuuksia. Vielä on aikaista sanoa, millä osa-alueilla niistä olisi meillä eniten hyötyä”, Nissilä jatkaa.

”Käynnistämme keväällä 2019 IT-palvelukeskuksen. Sen hankkeen edistäminen tulee olemaan merkittävässä roolissa myös uudessa tehtävässäni. Haluaisin itse pistää aikaani myös siihen, miten työntekijäkokemusta kehitetään. Haluamme olla kiinnostava ja kilpailukykyinen työnantaja myös jatkossa.”

Miten strategia näkyy työssäsi käytännössä?

Kelan strategiassa linjataan se, millä tavoilla ja painotuksilla talo toimii. Mitä ajatuksia strategiassa mainitut tavoitteet herättävät?

Asiakkaamme saavat erinomaisen asiakaskokemuksen yhdenvertaisesti.
”Meillä on velvollisuus palvella kaikkia asiakkaitamme. Näin on myös silloin, kun asiakkaillamme on haasteita joidenkin asiointitapojen kanssa joko terveydellisistä tai muista syistä. Erinomainen asiakaskokemus on meille tärkeä asia. Olemme juuri palkanneet kaksi strategista muotoilijaa, ensimmäisinä valtionhallinnossa, kehittämään asiakaskokemustamme. Erinomaisen asiakaskokemuksen täytyy ulottua strategiasta aina asiakkaan kohtaamiseen saakka.”

Palvelemme ajantasaisella ja luotettavalla tiedolla.
”Kela käynnistää 1.4.2019 uuden tietopalvelujen liiketoiminnon. Olemme tehneet tätä työtä jo aiemminkin, mutta nyt siitä tehdään meille strategisesti entistäkin tärkeämpi toimiala. Asiakkaidemme vaatimukset tiedon ajantasaisuudesta ja luotettavuudesta kasvavat koko ajan. Meidän on vastattava näihin tarpeisiin. Meillä myös on huippuluokan osaamista tällä saralla.”

Vaikutamme vastuullisesti yhteiskunnassa.
”Kelan tehtävänä on toimeenpanna lainsäätäjän meille määräämiä tehtäviä. Toimimme ihmiselämän kaikkein herkimpien tapahtumien ja tietojen kanssa. Meillä on siksi erityisen suuri velvoite toimia vastuullisesti.”

Uudistamme työn muotoja ja vahvistamme palvelukulttuuriamme.
”Kela on suuri suomalainen työnantaja: meillä on töissä yli 7 000 henkilöä. Teknologian kehittyminen luo uusia mahdollisuuksia työn kehittämiselle, ja haluamme tarttua näihin mahdollisuuksiin. Haluamme palvella asiakkaitamme hyvin ja siksi myös kehittää toimintamme. Palveluidemme pitää ottaa huomioon asiakkaidemme tilanteet.”

Lue lisää Kelan johtajat
Liitteet CV