Kela toimittaa työmarkkinatuen laskun verkkolaskuna 1.6. alkaen

Kunta voi saada kesäkuusta alkaen työmarkkinatuen laskun verkkolaskuna. Jos kunnalla ei ole käytössään verkkolaskua, lasku toimitetaan paperilaskuna. Muutos ei vaikuta laskutuksen aikatauluun.

Koska muutoksen yhteydessä laskutusosoitetiedot muuttuvat, kaikkien kuntien tulee ilmoittaa Kelalle uudet työmarkkinatuen laskutustiedot. Tiedot ilmoitetaan sähköpostiosoitteeseen RP_tyottomyysturva@kela.fi viimeistään 15.5.2019.

Kela tarvitsee seuraavat tiedot:

 • kunnan nimi
 • laskun kieli
 • Y-tunnus
 • toimipaikka tai kuka asiaa hoitaa
 • lähiosoite
 • postinumero ja postitoimipaikka
 • verkkolaskuosoite
 • välittäjän tunnus
 • kunnan laskutusviite
 • laskun yhteyshenkilö
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite laskutuksen muutos- ja häiriötilanteita varten.

Laskun liite Kelan etuustietopalveluun

Työmarkkinatuen laskuun liittyvä henkilöluettelo on kesäkuusta alkaen kyseltävissä ja tulostettavissa Kelan etuustietopalvelusta Kelmusta. Kela ei jatkossa enää toimita henkilöluetteloa paperilistoina. Sähköisen liitteen käytöstä ei aiheudu kunnille erillisiä kustannuksia.

Kelmussa olevasta henkilöluettelosta saa nykyistä paperiluetteloa vastaavat tiedot laskutuskuukauden aikana maksetuista, palautetuista ja korjatuista työmarkkinatuista. 

Työmarkkinatuen laskun liite toimii samalla Katso-valtuutuksella kuin Kelmussa jo tällä hetkellä oleva 200 päivää työmarkkinatukea saaneiden lista. Uusi palvelun käyttäjä saa palvelun käyttämiseen tarvittavan käyttöoikeusroolin kunnan Katso-pääkäyttäjältä, joka lisää Työmarkkinatukilistausasiat-roolin henkilön Katso-tunnisteelle. Valtuutuksen jälkeen Kelmuun voi kirjautua osoitteessa www.kela.fi/yhteistyokumppanit. Valitsemalla Kelmu-palvelussa käyttötarkoituksen Työmarkkinatukilista, pääsee siirtymään Kelan välittämät ilmoitukset -sivulle, josta laskun liiteluettelot ovat saatavissa. Kunnan Katso-pääkäyttäjä myöntää valtuutuksen myös organisaation ulkopuoliselle käyttäjälle, esim. kuntayhtymän työllisyyskoordinaattorille.

Aineistot ovat ladattavissa CSV-muodossa, ja niitä voi käsitellä esimerkiksi Excelissä tai Muistiossa. Henkilöiden yksilöintitietona luetteloissa on postinumero, jonka avulla kunta voi halutessaan järjestää luettelon.

Lisätietoja ja opastusta palvelun käyttöönotossa saa osoitteesta RP_tyottomyysturva@kela.fi.

Kela tiedottaa kuntia muutoksesta myös huhti- ja toukokuun laskujen ja henkilöluetteloiden yhteydessä.