Kelan hankinnoissa painotetaan laatua

Kela haluaa korjata uutisia, jossa käsitellään Kelan kuntoutuksen hankintoja.

Markkinaoikeus kumosi hankintapäätökset kahden kohdan perusteella. Sen mukaan Kelan tarjouspyynnössä ei kuvattu riittävän selvästi, millä perusteella puitejärjestelyyn voitiin valita kilpailussa alemmalle sijalle sijoittuneita tarjoajia. 

Lisäksi ratkaisussa kiinnitettiin huomioita siihen, että laatupisteiden saamisen edellytyksenä oli, että terapeutit piti nimetä viisi kuukautta ennen sopimuskauden alkua.

Kelan näkemyksen mukaan on asiakkaiden edun mukaista, että palveluntuottajia on tarpeeksi joka kunnassa ja että myös ruotsinkielisiä palveluja pystytään tarjoamaan. Terapeutin nimeämisellä etukäteen haluttiin puolestaan varmistaa asiakkaiden saaman terapian laatu ja jatkuvuus.

Kilpailutettujen palvelujen laadussa tai markkinavuoropuhelussa markkinaoikeus ei nähnyt moitittavaa. Se, että hinnan ja laadun painoarvot olivat kilpailutuksessa 80 % ja 20 %, ei tarkoita sitä, että palvelun laatua painotettaisiin vain 20 %:n verran. Vain vähimmäislaatuvaatimukset täyttämällä oli mahdollista osallistua kilpailuun.

Kun markkinoilla on kilpailua, osa palveluntarjoajista voi jäädä valitsematta Kelan maksaman kuntoutuksen palveluntuottajaksi.