Sotilasavustuksen menoissa selvä pudotus

Sotilasavustuksen menot laskivat vuonna 2018 selvästi. Menot olivat yli 10 % pienemmät kuin vuonna 2017. Yhtä voimakasta laskua etuusmenoissa ei ole ollut aikaisempina vuosina.

 

Sotilasavustuksen etuusmenot nousivat vielä vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna, mutta sitä ennen menot laskivat neljänä vuotena peräkkäin.

– Vuonna 2012 menot olivat yli 5 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuonna 2018. Summa vastaa noin kolmannesta sotilasavustuksen nykyisistä etuusmenoista, sanoo suunnittelija Sami Tuori Kelan analytiikka- ja tilastoryhmästä.

Taustalla opiskelijoiden siirtyminen yleiselle asumistuelle

Sotilasavustuksen osista menot laskivat asumis- ja perusavustuksessa, kun taas muiden avustuksen osien menot nousivat. Lähes 94 % maksetusta sotilasavustuksesta oli asumisavustusta.

Asumisavustuksen määrän vähenemistä selittää se, että vuokralla asuvat opiskelijat siirtyivät 1.8.2017 alkaen yleisen asumistuen piiriin aiemman opintotuen asumislisän sijaan. Toisin kuin opintotuen asumislisää, yleistä asumistukea ei lakkauteta asepalveluksen ajaksi. Asevelvollinen voi saada asumiskustannusten ja yleisen asumistuen erotuksen sotilasavustuksena.

– Tämä muutos on vähentänyt asumisavustuksen tarvetta, sanoo suunnittelija Mirja Peltonen Kelan etuuspalvelujen lakiyksiköstä.

Saajien määrä pienimmillään sitten vuoden 1995

Vuonna 2018 sotilasavustusta sai 8 743 kotitaloutta. Lukumäärä on alhaisin sitten vuoden 1995, jolloin etuutta sai reilut 100 kotitaloutta vähemmän.

– Sotilasavustuksen saajien määrä oli historiallisen korkealla tasolla vuosina 2004–2013, jolloin etuutta sai yli 12 000 kotitaloutta. Varusmiespalveluksen keston lyhentäminen laski saajien määrää vuonna 2014 noin viidenneksellä, minkä jälkeen määrä on jatkanut vuosi vuodelta laskuaan, Sami Tuori kertoo.

Kela voi maksaa sotilasavustusta asevelvolliselle ja hänen omaiselleen. Asevelvollinen voi saada asumiskuluihin asumisavustusta, minkä lisäksi Kela maksaa palvelusaikana erääntyvät opintolainan korot. Omainen voi puolestaan saada perusavustusta jokapäiväisiin menoihin ja erityisavustusta esimerkiksi terveydenhoitomenoihin, joihin hänen muut tulonsa eivät riitä. Lisäksi omainen voi saada elatusavustusta, jos asevelvollinen ei kykene maksamaan elatusapua palvelusaikanaan.

Kela on maksanut sotilasavustusta vuodesta 1994 alkaen.

Lisätietoja