Moni opiskelija saa kesällä kehotuksen hakea asumistuen tarkistusta

Kela tarkistaa yleisen asumistuen, kun tuen myöntämisestä tai edellisestä tarkistuksesta on kulunut vuosi. Tukea saavan täytyy itse hakea tarkistusta. Tarkistushakemus kannattaa toimittaa Kelaan hyvissä ajoin, jotta tuen maksamiseen ei tule katkosta.

Yleinen asumistuki myönnetään toistaiseksi, mutta tuki tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Yleisen asumistuen vuositarkistus tehdään, kun asumistuen myöntämisestä tai edellisestä tarkistuksesta on kulunut vuosi. Moni opiskelija on saanut edellisen päätöksen asumistuesta elo–syyskuussa 2018.

Kela muistuttaa asiakkaita vuositarkistuksesta kirjeellä noin kuukautta ennen tarkistusajankohtaa. Tarkistusta voi hakea kätevimmin asiointipalvelussa osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Toinen vaihtoehto on täyttää yleisen asumistuen hakemus AT 1 (pdf).

Tarkistushakemus pitää toimittaa Kelaan mahdollisimman pian. Jos asumistuen vuositarkistusaika on esimerkiksi 1.9.2019, hakemuksen pitää olla Kelassa viimeistään 15.8.2019. Jos asiakas ei hae tarkistusta riittävän ajoissa, asumistuki lakkautetaan.

Välitarkistus on ajankohtainen, jos olosuhteet muuttuvat

Jos asiakkaan tai hänen ruokakuntansa jäsenen olosuhteet muuttuvat, tuki pitää tarkistaa jo ennen vuositarkistusta. Tällöin kyseessä on välitarkistus. Asiakkaan pitää itse huolehtia myös välitarkistushakemuksen tekemisestä ja ilmoittaa olosuhteiden muutoksesta Kelaan viivytyksettä. Ennen tarkistushakemuksen tekemistä voi tarvittaessa varmistaa välitarkistuksen tarpeellisuuden soittamalla Kelan palvelunumeroon 020 692 201.

Lue lisää