Lokakuussa voimaan tullutta eläketukea haki yli 3000 henkilöä

Ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille tarkoitettu eläketuki laajeni lokakuun alussa koskemaan ennen 1.9.1958 syntyneitä.

Kela lähetti elokuussa hakemuslomakkeen ja eläketuesta kertovan kirjeen niille henkilöille, joille Kelan tietojen mukaan tulisi oikeus eläketukeen 1.10. alkaen.  Kirje lähetettiin noin 3 350 henkilölle. Eläketukea on nyt hakenut 3 073 henkilöä. Uusien edellytysten mukaiset ensimmäiset eläketuet maksettiin 4.10. 

Eläketuen tarkoituksena on antaa vaikeasti työllistyville ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille mahdollisuus siirtyä työmarkkinoilta eläketuelle ennen eläkeikää. Ehtona on muun muassa, että hakija on ollut yhteensä lähes viisi vuotta työttömänä 1.9.2012–31.8.2018 välisenä aikana ja että hän on ollut oikeutettu työmarkkinatukeen 31.8.2018.

Täysimääräinen eläketuki on yhtä suuri kuin takuueläke. Se on tänä vuonna 784,52 euroa kuukaudessa.

Eläketuen saajalla on oikeus eläkkeensaajan asumistukeen, kansaneläkelain mukaiseen lapsikorotukseen ja eläkettä saavan hoitotukeen, jos tukien muut edellytykset täyttyvät. Eläketukea maksetaan siihen saakka, kunnes henkilö jää eläkkeelle tai täyttää 65 vuotta

Eläketukilaki tuli voimaan kesäkuussa 2017. Tuolloin tuki koski vain ennen 1.9.1956 syntyneitä.

Jos henkilöllä on oikeus eläketukeen sekä lain alkuperäisten edellytysten että 1.10.2019 voimaan tulevien edellytysten perusteella, hän voi saada eläketukea vain toisen mukaan. Eläketuessa on 6 kuukauden takautuva hakuaika.

Eläketukea saa yhteensä tällä hetkellä 4 495 henkilöä.

Lisätietoja asiakkaalle: www.kela.fi/elaketuki