Katso-tunnistus Kelan asiointipalveluissa päättyy vaiheittain

Suurin osa Kelan asiointipalveluista työnantajille ja yhteistyökumppaneille siirtyy Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-tunnistukseen vuoden loppuun mennessä.

Katso-tunnistus on Kelassa käytössä kaikkiaan 14 asiointipalvelussa, jotka on suunnattu työantaja-asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Nyt Katso-tunnistuksen käyttö on päättymässä ja tilalle tulee Suomi.fi-tunnistus. Muutos ei vaikuta Kelan henkilöasiakkaiden asiointipalveluun.

Kun asiointipalvelussa on otettu käyttöön Suomi.fi-tunnistus, palveluun ei voi enää kirjautua Katso-tunnisteilla. Tämän jälkeen käyttäjiltä vaaditaan kirjautumiseen henkilökohtainen vahva tunniste, joita ovat pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja varmennekortti. 

– Kelan asiointipalveluita käyttävien organisaatioiden kannattaa hankkia vahvat tunnistusvälineet heti, jotta ne voivat asioida palveluissa myös jatkossa, opastaa erikoisasiantuntija Marko Korhonen, joka koordinoi Kelan asiointipalvelujen siirtymistä Suomi.fi-tunnistukseen.

Useita käyttöönottoja joulukuussa

Suurin osa Kelan asiointipalveluista ottaa Suomi.fi-tunnistuksen käyttöön 14. joulukuuta. Työnantaja-asiakkaille suunnatuista palveluista Suomi.fi-tunnistukseen siirtyvät joulukuussa Työterveyshuollon korvausten asiointipalvelu ja KIILA-kuntoutuskurssien asiointipalvelu. Poikkeuksena on Työnantajan asiointipalvelu, joka on saanut jatkoaikaa Katso-tunnistuksen käyttöön ensi kesään asti.

Yhteistyökumppaneille suunnatuista palveluista Suomi.fi-tunnistukseen siirtyvät joulukuussa Päivähoidontuottajien asiointipalvelu, Päivähoitotietojen ilmoituspalvelu, Kuntoutuskurssijärjestelmä, Kuntoutuksen tuloksellisuuden seurantajärjestelmä, Lääkeyritysten asiointipalvelu ja Kanta Ekstranet.

Sairaanhoitokorvausten tilitystietojen välityspalvelussa Suomi.fi-tunnistus otettiin käyttöön jo 15. lokakuuta. Palvelussa molemmat tunnistustavat ovat käytössä rinnakkain vuoden loppuun asti.

Kela on neuvotellut Väestörekisterikeskuksen kanssa jatkoajasta etuustietopalvelu Kelmulle, kuntien maksuvaatimuspalvelulle ja sairaanhoitokorvausten tilitystietojen välityspalvelulle. Näissä palveluissa Katso-tunnistuksen käyttö päättyy 28.2.2020.

Mitä eroa on pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella ja varmennekortilla?

Joulukuun käyttöönotoissa suurin muutos palvelun käyttäjille on kirjautumisen muutos. Käyttäjät eivät enää pääse palveluun tutuilla Katson käyttäjätunnuksilla, vaan heidän pitää käyttää kirjautumiseen henkilökohtaisia pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia.

Pankkitunnukset saa käyttöön, kun tekee sopimuksen pankin kanssa. Pankkitunnusten täytyy olla henkilökohtaiset, jos niiden avulla kirjautuu asiointipalveluun.

Mobiilivarmenne on tunniste puhelimen SIM-kortissa. Lue lisää mobiilivarmenteesta osoitteesta mobiilivarmenne.fi.

Varmennekortti voi olla kansalaisvarmenteen sisältävä henkilökortti tai organisaatiovarmenteen sisältävä organisaatiokortti. Henkilökortteja myöntää Poliisi, organisaatiokortit myöntää Väestörekisterikeskus. Lue lisää varmennekorteista Väestörekisterikeskuksen sivuilta: Varmenteet ja kortit organisaatioille.

Suomi.fin Valtuudet käyttöön

Jatkossa Kelan asiointipalveluja hyödyntävät organisaatiot ja yritykset hallinnoivat asioinnissa tarvittavia valtuuksia Suomi.fin Valtuudet-palvelun avulla.

Toistaiseksi Suomi.fin valtuuksia voivat käyttää vain yritykset ja yksityiset elinkeinoharjoittajat. Kelan asiointipalvelujen käyttäjinä on paljon yhdistyksiä ja julkisia organisaatioita kuten kuntia, jotka eivät voi vielä käyttää Suomi.fin Valtuudet-palvelua.

Niin kauan kuin asiointipalvelun käyttäjäorganisaatiolla ei ole mahdollisuutta siirtyä Katso-valtuuksista Suomi.fi-valtuuksiin, ne voivat jatkaa Katso-valtuutuksien ja -roolien hallinnointia Katso-palvelussa, vaikka tunnistautumisessa ollaankin jo siirrytty Suomi.fi -tunnistukseen.

– Kyse on tietyissä asiointipalveluissa käytettävästä väliaikaisratkaisusta, jossa käyttäjä kirjautuu palveluun Suomi.fi-tunnistuksen kautta esimerkiksi pankkitunnuksilla, mutta voi käyttää palvelua edelleen Katso-palvelussa annetun valtuutuksen perusteella. Ei siis haittaa, vaikka käyttäjäorganisaatio ei vielä voi ottaa käyttöön Suomi.fin valtuuksia.

Julkiset organisaatiot, yhdistykset ja ulkomaiset yritykset voivat siirtyä käyttämään Suomi.fi-valtuuksia vuoden 2020 aikana sitä mukaa kuin Väestörekisterikeskus ottaa Valtuudet-palvelussa käyttöön uusia ominaisuuksia. Näistä kerrotaan erikseen, kun aikataulut tarkentuvat.

Seuraa muutosta tilaamalla Kelan uutiskirje sähköpostiisi

Kerromme uutiskirjeissä Suomi.fi-tunnistuksen ja -valtuuksien käyttöönoton etenemistä Kelan asiointipalveluissa.

  • Terveysinfo terveydenhuollon henkilöstölle ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen tuottajille
  • Toimeentuloturvainfo kunnille ja muille toimeentulotuen kumppaneille
  • Työnantajainfo Kelan työantaja-asiakkaille ja henkilöstö- ja taloushallinnon ammattilaisille
  • FPA-info Kelan ruotsinkielisille asiakkaille ja kumppaneille

Uutiskirjeen tilaukset Kelan verkkosivuilla.

Lisätietoja