Sairaanhoitokorvaukset pienenevät


Eduskunta on hyväksynyt hallituksen säästöpäätöksen, joka leikkaa sairaanhoitokorvausmenoja 78 milj. euroa 1.1.2016 alkaen. Kela on vahvistanut uudet sairaanhoitokorvausten korvaustaksat, jotka vähentävät sairaanhoitokorvausmenoja päätöksen mukaisesti.

Kela toteuttaa eduskunnan hyväksymät säästöt leikkaamalla lääkärin ja hammaslääkärin palkkioita sekä tutkimuksesta ja hoidosta maksettavia korvauksia.  Uudet korvaustaksat tulevat voimaan 1.1.2016.

Lääkärinpalkkiot

Lääkärinpalkkioihin kohdistuvat säästöt toteutetaan pienentämällä toimenpidekohtaisia korvaustaksoja. Vahvistettujen korvaustaksojen perusteella vuoden 2016 lääkärinpalkkioiden korvausosuudeksi arvioidaan 16,7 %. Vuonna 2014 korvausosuus oli 21,0 %. Korvausmenot vähenevät 15,2 milj. euroa.

Hammaslääkärin ja suuhygienistin palkkiot

Hammashoitoon kohdistuvat 40 milj. euron säästöt toteutetaan pienentämällä hammaslääkärin ja suuhygienistin palkkiotaksojen toimenpidekohtaisia korvaustaksoja.

Hammaslääkärin tekemän suun tutkimuksen korvaus sekä rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksan kaikki vuoden 2015 korvaustaksat jätetään ennalleen.

Vahvistettujen korvaustaksojen perusteella vuoden 2016 hammashoidon korvausosuudeksi arvioi-daan 15,1 %. Kuluvan vuoden alusta hammashoidon korvauksiin tehdyn lähes 33 milj. euron leikkauksen vuoksi vuoden 2015 korvausprosentin arvioidaan laskevan noin 24:ään. Vuonna 2014 korvausosuus oli 31,0 %.

Tutkimuksen ja hoidon korvaukset

Säästöt on toteutettu pienentämällä korvaustaksoja. Lisäksi fysioterapian korvattavien toimenpiteiden taksaluettelosta poistetaan seuraavat toimenpiteet:
•    Ryhmässä annettava liikuntahoito
•    Altaassa annettava liike- tai liikuntahoito, lisäkorvaus
•    Ergometri- tai muu laiteharjoittelu
•    Erilliset fysikaalisen hoidon toimenpiteet

Poistamalla edellä mainitut toimenpiteet taksaluettelosta selkeytetään fysioterapian sairausvakuutuskorvauksia. Jatkossa sairausvakuutuksesta tarpeellisena fysioterapiana korvataan yksilöllinen terapeuttinen harjoittelu ja siihen liittyvä hieronta ja fysikaalinen hoito.

Vahvistettujen taksojen perusteella tutkimusten ja hoitojen korvausosuus on vuonna 2016 arviolta 14,7 %. Vuonna 2014 korvausosuus oli 21,3 %. Korvausmenot vähenevät 22,8 milj. euroa.

Uudet korvaustaksat julkaistaan 1.1.2016 osoitteessa www.kela.fi/taksat