Eteläisessä ja itäisessä vakuutuspiirissä on valittu palveluntuottajia yksilöterapioihin

Eteläisessä vakuutuspiirissä on valittu yksilöfysioterapian ja yksilöallasterapian palveluntuottajat ja itäisessä vakuutuspiirissä yksilöfysioterapian palveluntuottajat uudelle sopimuskaudelle. Osalla asiakkaista palveluntuottaja saattaa tämän vuoksi vaihtua.

Kela kilpailutti uudelleen seuraavat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen suomen- ja ruotsinkieliset palvelut syksyn 2019 aikana:

  • Eteläinen vakuutuspiiri: yksilöallas- ja yksilöfysioterapiat erikseen suomenkielisenä ja ruotsinkielisenä palveluna
  • Itäinen vakuutuspiiri: yksilöfysioterapia suomenkielisenä palveluna

Uuden sopimuskauden mukaiset palvelut alkavat 1.5.2020. Asiakas voi tarkistaa nykyiseltä palveluntuottajaltaan, jatkaako tämä Kelan palveluntuottajana. Jos sopimus Kelan kanssa jatkuu, asiakkaan terapia jatkuu normaalisti kuntoutuspäätöksen mukaisesti.

Kela ottaa yhteyttä kaikkiin asiakkaisiin, joiden palveluntuottajan sopimus Kelan kanssa päättyy ja auttaa tarvittaessa uuden palveluntuottajan valinnassa. Myös nykyiseltä palveluntuottajalta voi kysyä neuvoja uuden palveluntuottajan valintaan.

Uusi kilpailutus tehtiin markkinaoikeuden päätösten vuoksi.

Kilpailutus ei koskenut ryhmäterapiaa eikä lasten ja nuorten fysioterapiaa.

Kilpailutus ei koskenut Kelan muita vakuutuspiirejä eikä muita terapioita.

Lisätietoja:

Kuntoutusasioiden palvelunumero, puh. 020 692 205. Voit myös lähettää kysymyksesi viestinä Kelan asiointipalvelussa osoitteessa kela.fi/asiointi.