Opintolainaa jo yli 2 miljardia euroa


Lukuvuonna 2015–2016 valtion takaamien opintolainojen pääoma ylitti 2 miljardin euron rajapyykin. Opintotukea sai hieman harvempi opiskelija kuin edellisenä lukuvuonna, mutta keskimääräinen opintotuki oli jonkin verran aiempaa suurempi. Yhä useampi sai opintotukea ulkomailla suoritettavaan tutkintoon mutta huomattavasti entistä harvempi vaihto-opiskeluun. Tiedot käyvät ilmi Kelan tuoreesta opintoetuustilastosta.

Lukuvuoden 2015–2016 aikana 126 100 opiskelijaa nosti valtion takaamaa opintolainaa. Lainaa nostaneita oli 11 % enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Lukuvuoden lopussa opintovelallisia oli kaikkiaan noin 354 700 ja heillä oli opintolainaa keskimäärin 6 187 euroa. Opintolainojen pääoma 31.7.2016 oli 2,2 miljardia euroa.

Opintolainavähennyksen saajien määrä on yhä kasvussa. Vuonna 2015 peräti 9 972 opiskelijalle myönnettiin verotuksessa oikeus opintolainavähennykseen, mikä oli lähes 10 % enemmän kuin edellisvuonna. Myönnetty opintolainavähennysoikeus oli keskimäärin 1 823 euroa.

Vaihto-opiskelu opintotuella vähentynyt

Lukuvuonna 2015–2016 määräaikaisesti ulkomailla opiskelevia opintotuen saajia oli 5 728, mikä oli lähes neljänneksen aiempaa vähemmän. Ulkomaiseen opiskelijavaihtoon osallistuville opintotukea maksettiin useimmiten Saksaan ja Espanjaan.

Ulkomailla koko tutkinnon suorittavia opintotuen saajia oli 8 384, mikä oli 11 % edellislukuvuotta enemmän. Isossa-Britanniassa, Ruotsissa ja Virossa opiskeli yhteensä yli 60 % ulkomailla tutkintoa suorittavista opintotuen saajista. Suosiotaan ovat kuitenkin kasvattaneet huomattavasti myös muun muassa Alankomaat, Norja, Tanska ja Romania.

Ulkomaalaisten opintotuen saajien määrä kasvoi edellisvuodesta 3 %, yhteensä 7 916 opiskelijaan. Heistä 32 % oli Viron tai Venäjän kansalaisia. Seuraavaksi suurimmat ryhmät muodostuivat Somalian, Thaimaan, Afganistanin, Irakin ja Kiinan kansalaisista.

Opintotuen saajia aiempaa vähemmän

Opintotukea sai lukuvuonna 2015–2016 kaikkiaan lähes 286 300 opiskelijaa, mikä oli puolisen prosenttia vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Opintorahaa maksettiin 281 500:lle ja asumislisää 191 600 opiskelijalle. Opintolainan valtiontakaus oli lukuvuoden aikana voimassa 205 900 henkilöllä.

Vuonna 2015 opintorahaa ja asumislisää maksettiin kotimaassa opiskeleville korkeakouluopiskelijoille lähes 534 milj. euroa ja toisen asteen opiskelijoille runsaat 211 milj. euroa. Ulkomaisissa oppilaitoksissa tutkintoa suorittaville opiskelijoille maksettiin opintotukea runsaat 32 milj. euroa. Koulumatkatuen kustannukset olivat 47,1 milj. euroa ja korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen kustannukset 30,8 milj. euroa.

Joulukuussa 2015 keskimääräinen opintotuki oli 669 euroa. Tähän summaan sisältyi opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna keskimääräinen opintotuki kasvoi 2 %. Suomessa opiskelevilla yliopisto-opiskelijoilla keskimääräinen tuki oli 852 euroa, ammattikorkeakouluopiskelijoilla 838 euroa, ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevilla 411 euroa ja lukiolaisilla 169 euroa.

Lue lisää