Sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta: Rinnakkaiset lääkekorvausjärjestelmät aiheuttavat epätasa-arvoa

Sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan mukaan kahden osittain rinnakkaisen lääkekorvausjärjestelmän olemassaolo aiheuttaa epätasa-arvoa kansalaisten kesken.

Tällä hetkellä Suomessa on tilanne, jossa lääkkeitä korvataan Kelan lääkekorvausjärjestelmän kautta ja myös osana perustoimeentulotukea (kts. Kelan tutkimusblogi 2.10.2020).

Sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta toteaa, että kaksi rinnakkaista reittiä lääkekorvauksiin ei edistä rationaalisen lääkehoidon toteutumista. Neuvottelukunnan mukaan perustoimeentulotuen kautta toteutuva lääkehuolto voi pahimmillaan vaarantaa potilasturvallisuutta. Ongelmat korostuvat psyyke- ja kipulääkeryhmässä sekä korvausjärjestelmään kuulumattomissa lääkkeissä.

Neuvottelukunta teki linjauksensa kokouksessaan 4. marraskuuta 2020.

Neuvottelukunnan mukaan oikeuskäytäntö toimeentulotuesta korvattavien lääkkeiden tarpeellisuusarviointiin liittyen on osin vakiintumatonta. Neuvottelukunta toivookin lainsäädäntöön täsmennystä. Lääkkeiden korvausjärjestelmän kokonaisuutta olisi sen mukaan syytä kehittää huomioiden kustannusvaikuttavuus ja kaikkien potilaiden oikeus asianmukaiseen hoitoon.

Neuvottelukunta korostaa lisäksi, että hoitava lääkäri on vastuussa lääkkeiden asianmukaisesta määräämisestä.

Sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu Kelassa sairausvakuutukseen liittyvien lääketieteellisten kysymysten käsittely. Kelan hallitus asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Lisätiedot:

Sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, johtava ylilääkäri Janne Leinonen, janne.leinonen@kela.fi, p. 0206341470