LAKU-perhekuntoutusta toteuttavien palveluntuottajien toiminta-alueet

LAKU-perhekuntoutus on hankittu vakuutuspiireittäin. Palveluntuottajat ovat sitoutuneet tuottamaan kuntoutuspalvelua koko sopimuskauden ajan sopimuksessa mainitun vakuutuspiirin alueelle. Vakuutuspiirit ja paikkakunnat löytyvät Kelan internet-sivuilta.

Mikäli palvelutuottajalla on epäselvyyttä sopimuksen mukaisesta toiminta-alueestaan, tulee heidän olla viipymättä yhteydessä Kelaan sähköpostitse kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi.