Etuus- ja eläketiedot mukaan tulorekisteriin vuoden alusta – uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa viranomaisten päätöksentekoa

Tulorekisteri kattaa tulotietoja aiempaa paremmin ensi vuonna, kun etuustietojen ilmoittaminen rekisteriin aloitetaan 1.1.2021. Etuustietojen tuottajista suurin on Kela. Uudistuksen tavoitteena on parantaa viranomaispäätösten laatua ja nopeuttaa niiden tekemistä.

Työnantajat ilmoittavat tulorekisteriin reaaliaikaiset tiedot maksetuista palkoista, ja 1.1.2021 alkaen myös etuuksien maksajat ilmoittavat rekisteriin maksetuista etuuksista, kuten eläkkeestä, työttömyyskorvauksesta tai lapsilisästä. Vuodenvaihteen jälkeen esimerkiksi Kela saa tulorekisteristä palkkatietojen lisäksi tiedot muiden maksamista etuuksista.

– Kun tulorekisteri laajenee, ovat tulotiedot entistä kattavammin saatavilla yhdestä paikasta, jolloin erilaisten päätösten laatu paranee ja niiden tekeminen nopeutuu. Jatkossa tiedon käyttäjät voivat hakea reaaliaikaiset maksutiedot palkkojen lisäksi myös eläkkeistä ja etuuksista oman päätöksentekonsa pohjaksi. Tämä helpottaa kansalaisten asiointia: heidän tarvitsee täydentää viranomaisille vain ne tiedot, jotka eivät ole tulorekisteriin kerättyinä, kuvaa Tulorekisteriyksikön johtaja Terhi Holmström etuuksien mukaan tulon merkitystä.

Suurin etuustietojen tuottaja on Kela, joka ilmoittaa tulorekisteriin lähes 60 eri etuustulolajin maksutiedot. Kun tiedot asiakkaille maksetuista etuuksista löytyvät tulorekisteristä, Kela ei enää erikseen ilmoita vuosi-ilmoituksilla verovuodelta maksettujen etuuksien ja eläkkeiden yhteissummaa Verohallintoon.

Aivan kaikkia Kelan maksamia etuuksia ei ilmoiteta tulorekisteriin. Perustoimeentulotuen ja vammaistukien maksutiedot jäävät tulorekisterin ulkopuolelle.

– Laajennus helpottaa Kelan etuuskäsittelijöiden työtä. Tulorekisteristä etuuskäsittelijä saa kokonaiskuvan asiakkaan tuloista ja hänelle maksetuista etuuksista heti hakemuksen käsittelyn alkuvaiheessa, toteaa hankepäällikkö Arja Lemmettylä Kelasta.

– Myös Kelan ja muiden laitosten tiedonvaihto helpottuu. Osa laitosten kahdenvälisestä tiedonvaihdosta voidaan lopettaa, kun etuus- ja eläketiedot ovat tulorekisterissä.

Suomen tulorekisteri – laajuudessaan ainutlaatuinen

Lähes kaksi vuotta käytössä ollut tulorekisteri on sähköinen tietokanta tulotiedoille. Maksaja ilmoittaa maksun tiedot rekisteriin viiden päivän kuluessa maksusta. Rekisteri kattaa vuodenvaihteen 2021 jälkeen tiedot maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista.

Suomen tulorekisterin kaltaisia keskitettyjä ja reaaliaikaisia tulotietorekistereitä on käytössä muissakin maissa, mutta Suomen tulorekisteri on laajuudessaan ja ajantasaisuudessaan erityinen. Eri organisaatiot voivat hyödyntää rekisteriin tallennettuja tietoja samanaikaisesti ilman, että kansalaisen tai työnantajan tarvitsee erikseen ilmoittaa niitä kullekin organisaatiolle.

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja käytetään muun muassa verotuksessa, etuuksien ja eläkkeiden myöntämisessä, vakuutuskorvauskäsittelyssä, työsuojelussa, tilastoissa sekä asiakasmaksujen määrittämisessä.

Tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen käyttö perustuu lakiin tulotietojärjestelmästä.

Lue lisää: