Saamen-  ja muunkielinen viestintä vahvistuu Kelassa

Kelan viestintään on rekrytoitu ensimmäinen saamen- ja muunkielisen viestinnän asiantuntija.

FM Arja Jomppanen on nimitetty Kelan viestintäyksikköön saamen- ja muun kielisen viestinnän asiantuntijaksi 1.11.2020 alkaen. Tehtävä on uusi, ja sen myötä saamenkielinen viestintä vakiintuu osaksi Kelan viestintää.

Saamenkielisen viestinnän asiantuntija suunnittelee ja toteuttaa Kelan asiakas- ja kumppaniviestintää kaikilla Suomessa puhutuilla saamen kielillä: pohjois-, inarin- ja koltansaameksi. Saamenkielinen viestintä perustuu saamen kielilakiin.

Saamenkielisen viestinnän lisäksi uuteen tehtävään sisältyy muun kuin suomen- ja ruotsinkielisen viestinnän suunnittelua. Kelassa laaditaan parhaillaan kielilinjausta, jossa pyritään määrittelemään, millä kielillä Kela viestii ja palvelee eri tilanteissa. Tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta vastaamalla niiden asiakkaiden tarpeisiin, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi.

– Työkenttääni on koko Suomi ja erityisesti sen ääripäät, saamelaisalue ja pääkaupunkiseutu. Monikielisyys ja -kulttuurisuus ovat minulle luonnollinen osa arkea, kertoo viestinnän asiantuntija Arja Jomppanen, jonka työpiste sijaitsee Inarissa saamelaisalueella.

Jomppanen on työskennellyt viimeiset kaksi vuotta suunnittelijana saamenkielisten palvelujen ja viestinnän kehittämishankkeessa. Hankkeen työn tuloksena on muun muassa julkaistu kela.fi-sivut kaikilla kolmella Suomessa puhutulla saamen kielellä.

Kela on tiettävästi ensimmäinen julkisen hallinnon toimija, joka on perustanut saamenkielisen viestijän tehtävän. Aikaisemmin saamenkielisen viestijän tehtäviä on ollut lähinnä saamelaisorganisaatioissa. Saamen- ja muunkielisen viranomaisviestinnän tärkeys on huomattu erityisesti koronaepidemian aikana.