Joka kolmas uusista korkeakouluopiskelijoista ottaa lainaa opintojen alussa


Jo kolmasosa uusista korkeakouluopiskelijoista nostaa opintolainaa heti ensimmäisestä syksystä alkaen. Ensimmäisen syyslukukauden aikana nostetut lainamäärät ovat kasvaneet huomattavasti lainatakauksen korotuksen ja opintolainahyvityksen käyttöönoton myötä.

Kelan julkaisemassa tilastokatsauksessa on tarkasteltu, miten vuosina 2010–2016 syyslukukaudelle ensimmäistä kertaa korkeakouluun läsnä olevaksi ilmoittautuneet opiskelijat nostivat opintolainaa ensimmäisen opiskelusyksyn aikana.

Opintolainaa yhä useammalla uudella korkeakouluopiskelijalla

Ensimmäiset korkeakouluopintonsa aloittaneista opiskelijoista yhä useammalla on valtion takaamaa opintolainaa jo ensimmäisen syyslukukauden lopussa. Joulukuussa 2011 lainaa oli 19 %:lla uusista korkeakouluopiskelijoista, mutta joulukuussa 2016 vastaava osuus oli 37 %.

Koko tarkastelujaksolla opintolainaa oli ammattikorkeakouluopiskelijoilla hieman useammin kuin yliopisto-opiskelijoilla ja miehillä hieman useammin kuin naisilla.

Uusien opiskelijoiden nostot lähellä enimmäismääriä

Ensimmäisen syksyn aikana nostetut lainamäärät ovat kasvaneet etenkin vuonna 2014 korotetun lainatakauksen määrän myötä. Syksyn 2016 aikana uudet korkeakouluopiskelijat nostivat lainaa keskimäärin 1 543 euroa, kun syksyn 2011 aikana lainaa nostettiin keskimäärin 1 065 euroa.

Peräti 87 % syksyllä 2016 lainaa nostaneista uusista korkeakouluopiskelijoista nosti lainaa vähintään 1 600 euroa eli 4 kuukauden lainatakausta vastaavan määrän. Syksyllä 2011 lainaa nostaneista vain 78 % nosti lainaa vähintään 4 kuukauden lainatakausta vastaavan määrän.

Syksyllä 2016 lainaa nostaneiden osuus oli keskimäärin 34 % uusista opiskelijoista sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa. Lainaa nostaneiden yliopisto-opiskelijoiden osuus oli suurin Lapin (49 %) ja Vaasan (47 %) yliopistoissa ja pienin Åbo Akademissa (19 %). Lainaa nosti selvästi keskimääräistä harvempi myös Aalto-yliopistossa (29 %) ja Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa (26 %). Lainaa nostaneet uudet opiskelijat olivat yliopistoissa keskimäärin 2 ja ammattikorkeakouluissa 3 vuotta nuorempia kuin ne, jotka eivät nostaneet lainaa.

Lue lisää: