Moni opiskelija on saanut chattirobotilta apua asumistuen hakemiseen

Opiskelijat ovat käyttäneet Kelan chattirobottia aktiivisesti apuna asumistuen hakemisessa. Palvelu saa kiitosta nopeudesta ja vastausten selkeydestä.

Chattirobotti on Kelassa kokonaan uudentyyppinen palvelu. Kesäkuusta syyskuuhun kestävän kokeilun aikana robotti vastaa kysymyksiin, jotka liittyvät opiskelijoiden siirtymiseen yleisen asumistuen saajiksi.

Elokuun alkuun mennessä opiskelijat kävivät kokeilemassa chattirobottia yli 9000 kertaa. Käyttäjiä oli eniten heinäkuun alussa, kun uudet opiskelijat saivat tiedon opiskelupaikasta.

Tulojen vaikutus asumistukeen askarruttaa

Opiskelijat ovat kysyneet robotilta paljon yleisiä ohjeita asumistuen hakemiseen. Kysymykset ovat koskeneet myös esimerkiksi erilaisia asumisratkaisuja ja ruokakunnan käsitettä.

Heinäkuun aikana yleistyivät tuloihin liittyvät kysymykset. Opiskelijat kysyivät erityisesti asumistuen tulorajoista ja tulojen ilmoittamisesta hakemuksessa.

”Monilla opiskelijoilla on epäsäännöllisiä ja vaihtelevia tuloja, ja heillä on tarve saada tietoa oman tilanteen ja tulojen vaikutuksista asumisen tukiin. Opiskelijat käyttävät chattirobottia myös apuna hakemuksen täyttämisessä”, sanoo suunnittelija Johanna Rahunen Kelasta.

Nopeus ja selkeys robotin valtteja

Chattirobotti on saanut kiitosta nopeudesta, helppokäyttöisyydestä ja vastausten selkeydestä. Parhaimmillaan asiakas saa palvelusta tarvitsemansa tiedon, neuvot ja ohjauksen.

Palvelun käyttäjältä vaaditaan kuitenkin kykyä muotoilla omasta elämäntilanteestaan yksittäisiä, selkeitä ja lyhyitä kysymyslauseita. Opiskelijat ovat kaivanneet robotilta myös opintotukeen liittyviä ohjeita ja neuvoja.

Palvelu antaa tietoa asiakkaiden tarpeista

Kokeilun aikana Kela seuraa robotin käyttöä, käytyjä keskusteluja ja asiakkailta saatua palautetta. Niiden avulla saadaan lisää tietoa asiakkaiden tarpeista ja palvelua voidaan kehittää paremmaksi.