Kela tukee eriarvoisuusryhmän ehdotusta uudesta perusturvalaista


Työryhmän ehdotus uudesta perusturvalaista yhdistäisi useat nykyiset etuudet. Usean hakemuksen sijaan asiakas jättäisi Kelaan yhden hakemuksen ja saisi yhden päätöksen. Lisäksi yksi tuloraja tekisi työn tekemisestä aiempaa kannustavampaa.

Professori Juho Saaren johtama eriarvoisuustyöryhmä luovutti loppuraporttinsa pääministeri Juha Sipilälle 22.3.2018.

Kelasta työryhmään ovat kuuluneet pääjohtaja Elli Aaltonen, tutkimusprofessori Olli Kangas ja asiantuntijanana muutosjohtaja Tomi Ståhl. Kela kannattaa laajasti työryhmän ehdotuksia ja on valmis muutosten valmisteluun.

Työryhmän ehdottama uusi perusturvalaki yhdistäisi vaiheittain perusturvan minimitason etuudet: työttömän peruspäivärahan, työmarkkinatuen, sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan, asumistuen ja perustoimeentulotuen.

Perusturvalakiin liittyvät työryhmän ehdotukset yksinkertaistaisivat merkittävästi asiointia Kelassa ja helpottaisivat työn vastaanottamista. Tukien yhdistäminen yhteen lakiin parantaisi ennakoitavuutta ja vähentäisi byrokratiaa.

– Parhaassa tapauksessa asiakas selviäsi yhdellä hakemuksella ja meillä olisi Kelassa toimeenpantavana yksi laki. Asiointi helpottuu merkittävästi, kun pääsemme hyödyntämään tulorekisteriäkin ja digitalisaatio etenee, Aaltonen sanoo.

Nykyinen sosiaaliturvalainsäädäntö aiheuttaa tilanteita, joissa asiakas ei hyödy työssä ansaitsemistaan tuloista. Uudistus purkaisi tuloloukkuja siten, että asiakas voisi aina ansaita tietyn määrän rahaa ilman, että perusturva heikentyy.  

Tietyn määränkin jälkeen asiakas saisi itselleen esimerkiksi kolmasosan ansiotuloistaan ja vain kaksi kolmasosaa vaikuttaisi etuuksien määrään. Työn tekeminen olisi kannattavaa, koska asiakas pystyisi ennakoimaan, kuinka paljon hän saa lisäansioistaan itselleen.

Työryhmän mukaan uudistuksen ensi vaiheessa tulisi uudistaa toimeentulotukilakia, jotta asiakkaille kohtuuttomat tilanteet vähenisivät ja työntekoon kannustettaisiin aiempaa enemmän.

Uudistus huomioisi lapsen edun nykyistä paremmin. Esimerkiksi lapsiperheiden suurten asumiskustannusten huomioimiseksi laissa tulisi antaa nykyistä suurempi merkitys kunnan sosiaalityöntekijän lausunnolle, jotta se voitaisiin huomioida Kelan myöntämissä etuuksissa.

Etuuksien euromääriin ehdotuksella ei ole vaikutusta, sillä uudistus olisi kustannusneutraali. Jatkossa perusturvan perusosan ja osallistumislisän tasoa tulisi arvioida osana eriarvoisuuden vähenemisen seurantaa.

Lisätiedot:

Eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän loppuraportti