EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen Kelassa


Kela kertoo asiakkailleen henkilötietojen käytöstä rekisterikohtaisten tietosuojaselosteiden avulla.

Kelan henkilörekisterien tietosuojaselosteet on päivitetty vastaamaan EU:n tietosuoja-asetusta. Jokaisella Kelan henkilörekisterillä on tietosuojaseloste, josta saa lisätietoja henkilötietojen käsittelystä. Selosteessa on kerrottu muun muassa tietojen käsittelyn tarkoitus, tietolähteet, tietojen säilytysajat sekä se, miten kyseiseen rekisteriin tallennettuja tietoja luovutetaan.

Asiakkaita kiinnostavat erityisesti tiedot, joita Kela käyttää etuuksien käsittelyssä.

– Kela on viranomainen ja henkilötietojen käsittely perustuu lainsäädäntöön. Siinä mielessä viranomaistyö poikkeaa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti yksityisestä sektorista, kertoo Kelan tietosuojavastaava Raila Brummer.

Kela noudattaa myös EU:n tietosuoja-asetuksen periaatteita. Esimerkiksi henkilötietoja Kelassa käsittelevät vain ne toimihenkilöt, joilla on työtehtävän mukaiset käyttövaltuudet ja oikeus käsitellä henkilötietoja. Koko henkilökunta on koulutettu tietosuoja-asioihin. Lisäksi kaikki toimihenkilöt antavat vaitiolositoumuksen, ja se koskee myös kaikkia henkilötietoja. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös vapaa-aikana ja työsuhteen päättymisen jälkeen.

Kela käsittelee henkilötietoja myös muussa toiminnassaan kuin etuustyössä tai asiakaspalvelussa. Myös rekrytoinnin, hankintojen, hallinnollisten asioiden, palautteiden ja uutiskirjeiden tilauksista syntyy henkilörekistereitä, joihin asiakkaat itse antavat tietojaan. Myös näillä henkilörekistereillä on tietosuojaselosteet.

Lisätietoja