Alkuviikon Kela-taksitilauksista lähes kaikki
ajettiin

Kela seuraa tiiviisti tilausvälityskeskusten tilannetta ja keskustelee tilausvälitysyhtiöiden vastuuhenkilöiden kanssa palvelun toimivuuden varmistamiseksi.

Kela edellyttää, että taksimatkat ja puhelinpalvelu saadaan viipymättä toimimaan sopimuksissa sovitulla tavalla. Palveluntuottajat ovat Kelan saamien tietojen mukaan ryhtyneet välittömiin toimiin puutteiden korjaamiseksi.

Kela uskoo palvelun toimivan koko maassa
viikon loppuun mennessä

Kelan kilpailuttamat tilausvälitysyhtiöt aloittivat toimintansa heinäkuun alussa 17 maakunnassa. Valtaosassa maata taksimatkojen tilaaminen, välittäminen ja yhdistely sekä kuljetusten järjestäminen ovat sujuneet odotetusti ja kaikki tilatut taksimatkat on ajettu tilausten mukaisesti.  Joillakin alueilla tilausvälityskeskusten puhelinpalvelussa on ollut ruuhkaa eikä autoja ole ollut tarpeeksi.

Maakunnallinen Kelan kilpailutuksen voittanut palveluntuottaja vastaa siitä, että alueella on tarvittava määrä autoja sekä siitä, että asiakkaat saavat taksin tilauksensa mukaisesti ja pääsevät terveydenhuollon yksikköön silloin, kun heillä on siellä vastaanottoaika. Myös kotiutuskuljetusten tulee sujua moitteetta.

Kelan tilausvälitysyhtiöistä saamien tietojen mukaan kaikilla alueilla lähes kaikki tilatut kuljetukset on pystytty hoitamaan. Tilausvälitysyhtiöiden ilmoituksen mukaan alkuviikon tilauksista on ajettu 96–100 %.

Puhelinpalvelun ruuhkautuminen ongelmana

Kuljetuksen peruuntumista suurempi ongelma on ollut tilausvälityskeskusten puhelinpalvelun ruuhkaantuminen, jonka vuoksi taksin tilaaminen ei ole onnistunut paikoitellen lainkaan.

Tilausvälitysyhtiöt ilmoittivat alkuviikosta, että palvelun käynnistyksessä on ollut ongelmia Lapin, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Uudenmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Muissa maakunnissa palvelu on lähtenyt hyvin käyntiin.

Kelan tekemän selvityksen mukaan isoimmat haasteet ovat liittyneet teknisiin ongelmiin, kuten puhelinjärjestelmien toimivuuteen ja autojen taksamittareiden ja muiden laitteiden päivityksiin.

Lisätietoja: