Kela aloitti sähköisen tietojenvaihdon kansainvälisissä etuusasioissa

Sähköinen tietojenvaihto nopeuttaa sosiaaliturvaetuuksien käsittelyä kansainvälisissä tilanteissa.

Sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) on uusi järjestelmä EU-maiden sosiaaliturvalaitosten tietojenvaihtoon. Myös Iso-Britannia, Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi ovat mukana tietojenvaihdossa.

Järjestelmää käytetään sellaisten sosiaaliturva-asioiden käsittelyssä, jotka liittyvät useampaan maahan. Sähköistä tietojenvaihtoa käyttävien maiden sosiaaliturvaviranomaiset voivat siirtää toisilleen tietoja järjestelmän välityksellä nopeasti ja turvallisesti.

Sähköinen tietojenvaihto alkoi Kelassa helmikuussa rajat ylittävän terveydenhuollon ja työttömyysturvan eräiden tilanteiden osalta. Muut työttömyysturvaa hoitavat laitokset (työttömyyskassat, TE-palvelut sekä Työllisyysrahasto) siirtyivät samaan aikaan EESSIn käyttöön. Muiden Kelan etuuksien osalta sähköinen tietojenvaihto otetaan käyttöön vaiheittain niin, että kaikki etuudet ovat mukana tämän vuoden aikana.

Sähköinen tietojenvaihto aloitettiin Suomessa ensimmäisenä Tapaturmavakuutuskeskuksessa tapaturma- ja ammattitautivakuutuksen osalta viime vuoden lopussa. Helmikuun alussa mukaan tulivat myös muut Suomen tapaturmavakuutuslaitokset.

Kela vastaa Suomen EESSI-yhteyspisteestä

Noin 6200 sosiaaliturvaa toimenpanevaa organisaatioita 32 maassa siirtyy vaiheittain käyttämään EESSIä. Järjestelmä korvaa nykyisen paperilla tapahtuvan tietojenvaihdon. Järjestelmän käyttöönottoa varten kukin EU-maa on perustanut kansallisen yhteyspisteen. Suomen yhteyspisteestä vastaa Kela. Yhteyspisteen kautta siirretään tietoa Suomen ja muiden maiden sosiaaliturvalaitosten välillä.

Lisätietoja:

Sähköinen tietojenvaihtojärjestelmä EESSI

Suomi liittyy sosiaaliturvassa EU/ETA -alueen sähköiseen tiedonvaihtoon