Kela ei tyydy Etelä-Suomea koskevaan markkinaoikeuden ratkaisuun fysioterapian ja allasterapian hankinnoista

Markkinaoikeus on kumonnut Kelan eteläisen vakuutuspiirin viime syksyn hankintapäätökset fysioterapiasta ja allasterapiasta niiltä osin, kuin ne koskevat alueellista kattavuutta turvaavia valintoja ja terapeuttien nimeämistä.

Kilpailutettujen palvelujen laadussa tai markkinavuoropuhelussa markkinaoikeus ei sen sijaan nähnyt moitittavaa. Kela hakee korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa päätöksiin. Valituslupien hakeminen ei vaikuta terapioita saaviin asiakkaisiin eikä heidän terapioihinsa.

Markkinaoikeuden mukaan Kelan tarjouspyynnössä ei ollut kuvattu riittävän selvästi, millä perusteella puitejärjestelyyn voitiin valita kilpailussa alemmalle sijalle sijoittuneita tarjoajia. 

Tällä menettelyllä Kela halusi turvata sen, että palveluntuottajia on tarpeeksi joka kunnassa ja että myös ruotsinkielisiä palveluja pystytään tarjoamaan. Kelan näkemyksen mukaan on asiakkaiden edun mukaista, että tarjouskilpailussa huomioidaan palveluntuottajien määrä myös kuntakohtaisesti.

Markkinaoikeus ei pitänyt hyväksyttävänä sitä, että palvelua tarjoavat terapeutit piti nimetä viisi kuukautta ennen sopimuskauden alkua. Kelan näkemyksen mukaan terapeutin nimeämisellä varmistettiin asiakkaiden saaman terapian laatu ja jatkuvuus. Kela on hakenut valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta vastaavasta henkilöstön nimeämistä koskevasta ehdosta, joka liittyi vammaisten tulkkauspalvelujen kilpailutukseen.