Kela lausunnossaan: Yksityisen terveydenhuollon hoitokorvaukset pitäisi säilyttää, kunnes sote-uudistuksen vaikutukset tiedetään 

Kela on antanut lausuntonsa hallituksen esityksestä sairausvakuutuslain muuttamisesta. Lausunnossa todetaan, että yksityisen sairaanhoidon korvausjärjestelmä pitäisi säilyttää, kunnes valmisteilla olevan sote-uudistuksen vaikutukset terveydenhuollon palveluihin ovat selvillä.

Hallitus esittää lakiluonnoksessaan yksityisen terveydenhuollon lääkäripalkkioiden sekä hoito- ja tutkimuskorvauksien poistamista siitä alkaen, kun sote-keskusten toiminta maakunnissa alkaa.

Yksityisen terveydenhuollon sairausvakuutuskorvausten lakkauttaminen koskisi isoa osaa väestöstä. Kelan tilastojen mukaan palveluja käyttää vuosittain joka viides Suomessa vakuutettu.

– Yksityisen terveydenhuollon tuottamasta hoidosta maksetut korvaukset täydentävät julkisia palveluja yhdenmukaisesti koko maassa, muistuttaa muutosjohtaja Marjukka Turunen

Lisäksi sairaanhoitokorvausjärjestelmä on tarjonnut kattavan näkymän yksityisten palveluntuottajien tuottamiin palveluihin.

– Tämä olennainen tieto terveyspalvelujen käytöstä menetetään, ellei sitä saada korvaavista järjestelmistä, Turunen huomauttaa.  

Sote-keskusten toiminta käynnistyy vaiheittain – korvaukset voisivat palvella rinnalla

Sote-uudistukseen liittyvien lakiesitysten mukaan maakunnat voivat hakea sote-keskusten käynnistymiselle lisäaikaa 1.1.2024 asti. Kela esittää lausunnossaan, että sairausvakuutuskorvaukset tulisi säilyttää tähän asti.