Kela rakentaa tiedonhallintapalvelut valinnanvapauspilottien käyttöön


Sote-uudistukseen liittyvää valinnanvapautta pilotoidaan osassa maata jo syksyllä 2018. Kela rakentaa sitä varten asiointipalvelut henkilöasiakkaalle, palvelun järjestäjälle ja palveluntuottajalle.

Valinnanvapauden pilottihankkeissa kokeillaan muun muassa sote-keskuksen valitsemista, palvelujen yhteensovittamista, asiakasseteleitä ja henkilökohtaista budjettia. Pilottialueiden asukkaat pääsevät valitsemaan haluamansa palveluntuottajan alueella toimivien hyväksyttyjen tuottajien joukosta syksyllä 2018. Valinta tehdään Omakanta-palvelussa.

– Piloteissa testataan, miten valinnanvapaus käytännössä toimii. Niistä saatavaa tietoa on mahdollista hyödyntää, kun palveluja kehitetään ja valinnanvapaus laajenee vaiheittain koko maahan, kertoo hankepäällikkö Hanna Varis.

Kanta-palvelut kokoaa valintatiedot yhteen


Pilottihakemukset ovat parhaillaan arvioitavana, ja STM ilmoittaa pilotteihin hyväksytyt alueet huhti-toukokuussa.

Pilotointeihin osallistuvat palveluntuottajat ilmoittautuvat ja tekevät sopimukset palvelun järjestäjien kanssa tietojärjestelmässä, johon kirjaudutaan Kanta.fi-sivujen kautta. Jos sote-palvelujen tarjoaja haluaa olla mukana valinnanvapauden pilotoinnissa, sen tietojen täytyy löytyä THL:n Sote-organisaatiorekisteristä.

– Käytännössä palveluntuottajan pitää olla liittynyt Kanta-palveluihin ja sillä täytyy olla käytössä Potilastiedon arkisto -palvelu, joka mahdollistaa tietojen välittämisen palveluntuottajien kesken, täsmentää Varis.

Kelan toteuttamassa valinnanvapauden järjestelmäkokonaisuudessa kaikki tarvittava tieto tulee olemaan eri toimijoiden käytössä. Se mahdollistaa julkisen, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä perus- ja erikoistason hoidon yhteensovittamisen saumattomaksi kokonaisuudeksi.
 

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauslaiksi annettiin eduskunnan käsittelyyn 8.3.2018. Eduskunnan on tarkoitus hyväksyä maakunta- ja sote-uudistuksen lait kesäkuussa 2018. Valinnanvapaus tulee voimaan vaiheittain vuosina 2020-22.

Lisätietoja: