Kela selvittää, miksi osa asiakkaista ei käytä vammaisten tulkkauspalvelua ollenkaan

Kela lähettää kesällä kirjeen noin 1 000:lle vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun oikeutetulle asiakkaalle, jotka eivät ole käyttäneet palvelua ollenkaan.

Jos asiakas ei tarvitse tai halua käyttää palvelua, hän voi pyytää Kelaa lakkauttamaan palvelun. Lakkautuspyynnön voi tehdä kirjeessä mukana olevalla lomakkeella tai lähettämällä viestin Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi).

Asiakas voi myös antaa lomakkeella palautetta ja kertoa, miksi hän ei ole käyttänyt tulkkauspalvelua. Palautetta voi antaa myös silloin, kun asiakas ei halua lakkauttaa oikeuttaan palveluun. Vastauksia käytetään tulkkauspalvelun kehittämiseen, eikä niillä ole vaikutusta asiakkaan oikeuteen käyttää tulkkauspalvelua.

Lisäksi asiakkaan on mahdollista pyytää perehdytystä tulkkauspalvelun käyttöön.

Asiakas päättää itse, haluaako hän jatkaa oikeuttaan palvelun käyttöön vai lakkauttaa sen. Kirjeeseen ei tarvitse vastata, jos asiakas ei halua lakkauttaa oikeuttaan eikä varata aikaa perehdytykseen.

Lue lisää